STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 4

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 4 eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması ile başarınıza istinaden Liman Başkanlıkları

1.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 4 eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması ile başarınıza istinaden Liman Başkanlıkları tarafından, Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri sertifika almaya hak kazanırsınız. Aşağıdaki testte 10 adet soru bulunmaktadır, her soru için 5 cevap şıkkı bulunmakta ve tek bir cevap doğrudur. Testinizin başarılı sayılabilmesi için 10 sorudan 7 sini bilmeniz gerekir % 70 oranı ve zaman sınırı bulunmaması sitemize özeldir.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Amacı;


Kişisel can kurtarma araçlarını kullanma, gemiyi terk
yerlerine geçiş, denize atlama, denizde ve can salında sağlıklı
yaşamı devam ettirmek için tedbir alma ile ilgili konuların
verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla kişisel can kurtarma teknikleri Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Can filikaları yapılışlarına göre hangi sınıflara ayrılır?

Yarı kapalı - kendi kendine doğrulabilen yarı kapalı - dizel makineli - soğuktan korumalı - tam kapalı
Yarı kapalı - kendi kendine doğrulabilen yarı kapalı - tam kapalı - kendinden hava destekli - yangından korumalı
Yarı kapalı - kendi kendine doğrulabilen yarı kapalı - nikel destekli - tam kapalı - kendinden hava destekli
Yarı kapalı - kendi kendine doğrulabilen yarı kapalı - içten motorlu - soğuktan korumalı - tam kapalı
Yarı kapalı - kendi kendine doğrulabilen yarı kapalı - tam kapalı - soğuktan korumalı - kendinden hava destekli

3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi bir tehlike mesajının içeriği değildir?

Personelin uyruğu
Geminin mevkii
Tehlikenin ve istenen yardımın niteliği
Geminin kimliği
Kurtarma işleminin kolaylaştıracak bilgiler

4. Gemilerde kullanılan Halat Atma Aletlerinin ince kılavuz halatlarının kopma gücü en az kaç kN olmalıdır?

2
4
5
8
10

5. Köprü üstünde vardiyada iken “Sancak bordadan denize adam düştü!” diye işitirseniz ne yapmalısınız?

Dümeni sancak 5 derece yaparım
Dümeni sancak alabandaya basarım
Dümeni iskele alabandaya basarım
Dümeni ortalarım
İlk olarak, adamın düştüğü yeri markalamak için bir can simidini denize atarım

6. Isı korumalı tulum, …….’den, ……..’ye kadar olan hava sıcaklıklarında görevini tam olarak yapar.

- 30°C / - 2°C
- 27°C / - 4°C
- 28°C / - 6°C
- 30°C / - 6°C
- 27°C / - 8°C

7. Aşağıdakilerden hangisi kişisel can kurtarma teçhizatı değildir?

Can yelekleri
Can simitleri
Suya atlama (dalma) giysileri
Isı koruyucu tulumlar
Kurtarma halkası

8. Hipotermi nedir?

Ruhsal bir hastalık
Kalbin aşırı hızlı atması
Vücut ısısının normalin altına düşmesi
Vücut ısısının aşırı artması
Bir çeşit şiddetli baş ağrısı

9. Can kurtarma araçlarında bulunan kuru gıdaların içeriğindeki hayvansal yağ oranı ne olmalıdır?

% 5
En az % 8
En az
En çok % 3
Hiç bulunmaz

10. Hipotermide vücut ısısı “25 o C” dereceye düştüğünde ne olur?

Kas hareketleri azalır, vücut gevşer
Bilinç kaybı olur
Kalp atışları aşırı hızlanır
Aşırı ısı kaybından dolayı tüm vücutta titremeler olur
Kalp durur ve ölüm gerçekleşir

11. Can yeleklerinin nasıl giyileceği gösterildikten sonra gemideki tüm insanlar yardımcısız olarak kaç dakika içersinde can yeleklerini giyebilmelidir?

1
2
3
4
5