Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Test 15

STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Soruları Ücretsiz Test- 15. Testimiz 10 sorudan oluşmaktadır, testler Gasm sınav merkezi sisteminde olduğu gibi 5 cevap şıklı

1.

STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Soruları Ücretsiz Test- 15. Testimiz 10 sorudan oluşmaktadır, testler Gasm sınav merkezi sisteminde olduğu gibi 5 cevap şıklı olup sadece bir tanesi doğru. 10 Sorudan 7 soruyu ve daha fazlasını doğru yaparsanız testi başarılı geçmiş sayılırsınız. (Buradaki testler için yüzde 70 başarı oranı)

Daha fazla k Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Deniz kirliliğini önlemek maksadıyla geminin oturması sonucu yara alan yakıt tankından dışarı yakıt sızmasında aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gereklidir?

Tanktaki yakıtı deniz seviyesinin bir miktar altına inecek şekilde boşaltmak
Servis tanklarına yakıtın tamamını almak
Yakıt seviyesini deniz seviyesi üstüne çıkarmak
Tankı deniz suyu ile doldurmak
Tankı tamamen boşaltmak

3. Gemilerde yangın önleme, yangın tespit ve yangın söndürme ile ilgili donanım ve teçhizata ilişkin kurallar hangi uluslararası konvansiyonun kapsamındadır?

LOADLINE 66
MARPOL 73/78
COLREG 72
SOLAS 74
STCW 78

4. Aşağıdakilerden hangisi suya atlarken de dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

Ayaklar birleştirilir, ileriye doğru bakarak ayak üstü (çivileme) atlanır.
Denize atlanacak yere bakmadan denize balıklama atlanır.
Bir elle burun ve ağız kapatılırken, diğer elle üstten çapraz atılıp can yeleği omuz üstünden bastırılır.
Can yeleği usulünce bağlanmış olmalıdır,
Şartlar müsait olduğu sürece rüzgar üstünden ve denize en yakın yerden atlanmalıdır.

5. Denizde vücudumuzun ısı kaybını azaltmak için en ideal pozisyon hangisidir?

Yan yatarak
Bacaklar bitişik, dirsekler yanda ve kollar göğüste
Kolları iki yana açarak dik durulmalı
Sürekli hareket etmeli veya yüzmeli
Sırt üstü yatar

6. Gemiye gönderilen personel, gemiye katılır katılmaz hangi konularda bir uyumlandırma eğitimine tabi tutulur?

Gemideki can kurtarma araçlarının yerleri
Kaçış yolları
Role görevleri
Geminin terk edilmesini gerektirebilecek acil durumlar
Hepsi

7. Gemi seyir yaparken gemicilerin kendilerine verilen bakım tutum ve diğer işleri yaptıkları zaman periyodu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Genelde 08:00-17:00 saatleri arasında olup bu saatler 1.Zabit tarafından ayarlanabilir
Genelde 08:00-17:00 saatleri arasında olup bu saatler Reis tarafından ayarlanabilir
Genelde 08:00-17:00 saatleri arasında olup bu saatler Kaptan tarafından ayarlanabilir
Genelde 08:00-17:00 saatleri arasında olup bu saatler Şirket tarafından ayarlanabilir
Daima 08:00-17:00 saatleri arasıdır

8. Gemide yapılacak işlem ve operasyonlarda; temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Gözlük takmak, emniyetli çalışmak
Çelik burunlu ayakkabı giymek, emniyetli çalışmak
İş eldiveni giymek ve emniyetli çalışmak
Emniyetli giyinmek ve emniyetli çalışmak
Emniyetli çalışmak ve emniyetli giyinmek

9. Aşağıdakilerden hangisi Denizde Canlı Kalmanın 4 Temel İlkesinden biri değildir?

Bilgi
İlk Yardım
Mevcut Teçhizat ve Donanımı Kullanma
Eğitim
Kendini Kontrol

10. Geminin sicilde kayıtlı bulunduğu liman ........;. limanı olarak adlandırılır?

Yükleme limanı
Bulunulan liman
Bağlama limanı
Varış limanı
Hareket limanı

11. Gemide vardiya tutma çizelgeleri hangi dilde yazılmalıdır?

Sadece İngilizce
Sadece gemi operasyonunun yürütüldüğü dil de
Gemi operasyonun yürütüldüğü dilde ya da dillerde ve İngilizce
İngilizce ve Fransızca
İngilizce, Fransızca ve Almanca