Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Deneme Sınavı 18

STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı 18 Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir.

1.

STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı 18

Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin amacı, denizde olası bir yangında kullanacağı yangın söndürücüden, kullanacağı teçhizatı ve giyeceği ısıya dayanaklı giysilere kadar yangın önlemek ve gerekirse yangınla mücadele etmek için alınan eğitimdir. Eğitime istinaden verilen sertifikanın yine tüm gemi adamlarında bulunması ve güncel olarak beş senede bir sertifika yenilenmelidir.

Daha fazla Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Alçak basınçlı sabit Karbondioksit sistemleri, hangi mahallerde kullanılır?

Açık tank / yük güvertelerinde
Akaryakıt dolum terminallerinde
Makine Dairesi ve ambarlar gibi büyük hacimli mahallerde
Yeke, Portuç gibi küçük hacimli mahallerde
Uçucu gazların depolandığı tesislerde

3. Yangınla mücadelede kuru kimyasal tozun söndürme etkinliği nedir?

Boğma aracı
Ayırma aracı
Engelleyici
Uzaklaştırıcı
Soğutma

4. Gemi bünyesindeki yüzeyler ve devreler hangi sıcaklıktan itibaren izole edilmelidir ?

100 C0
128 C0
165 Co
220 C0
370 C0

5. Bir ay önce yapılan yangın eğitimlerine den fazla personel katılımı olmamışsa / personel değişmişse gemi bulunduğu limanı terk ettikten ne kadar süre içerisinde bu eğitimi gerçekleştirir?

1 hafta
1 ay
Seyir dönüşü
24 saat
İdarenin kararına bağlıdır

6. Sabit kuru kimyasal toz (KKT) sisteminin ana toz deposunda 2.400 kilogram KKT depolanan bir tankerin, tank / yük güvertesinin alanı nedir?

800 m2
1.160 m2
1.600 m2
1.800 m2
2.160 m2

7. Bir gemi yangın planında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Geminin bölmeleri
Gemi yangın devreleri
Yangın echize lerinin yerleri
Gemide mevcut taşınabilir söndürücülerin yerleri
Balast tank menhollerı

8. Karbondioksit gazı tüp içerisinde hangi halde bulunur?

1/3 oranında sıvı 2/3 oranında gaz
2/3 oranında sıvı 1/3 oranında gaz
Tamamen gaz halinde
P gaz P sıvı olarak bulunur.
Tamamen sıvı halde

9. Yangın üçgeninde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Karbon dioksit
Oksijen
Yanıcı madde
Isı
hiçbiri

10. Yangının sınıfları nelerdir?

Kimyasal (Akaryakıt)-Gaz-Metal-Elektrik
Adi-Kimyasal(Akaryakıt)-Metal-Elektrik
Adi-Kimyasal (Akaryakıt)-Gaz-Metal
Adi-Gaz-Metal-Elektrik
Adi-Akaryakıt(sıvı)-Gaz-Metal-Elektrik

11. Yanabilen maddeye bağlı olarak ısı gibi dış etkenle yanabilen maddenin oksijenle birleşerek yanmasına ne denir?

Fiziksel reaksiyon
Yanabilme alt sınırı
Zincirleme reaksiyon
Biyolojik reksiyon
Kimyasal reaksiyon