STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Test 19

STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı 19 Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir.

1.

STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı 19

Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin amacı, denizde olası bir yangında kullanacağı yangın söndürücüden, kullanacağı teçhizatı ve giyeceği ısıya dayanaklı giysilere kadar yangın önlemek ve gerekirse yangınla mücadele etmek için alınan eğitimdir. Eğitime istinaden verilen sertifikanın yine tüm gemi adamlarında bulunması ve güncel olarak beş senede bir sertifika yenilenmelidir.

Daha fazla Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Aşağıdakilerden hangisi gemide yangın söndürücü madde olarak KULLANILMAZ?

Su
tuz ruhu
karbondioksit
köpük
kimyasal kuru toz

3. Baca gazlarından istifade ile elde edilen inert-gaz içerisindeki gaz karışımı oranı nedir?

-25 karbondioksit,% 8 oksijen,gazot
% 5 oksijen, karbondioksit,uazot
karbondioksit, oksijen,uazottur.
-14 karbondioksit,% 1 oksijen,?azot
% 2-6 karbondioksit, oksijen,?azot

4. Bir yanıcı maddenin buharlar ve gazlar çıkararak, yanmasının devam ettiği sıcaklığa ne denir?

Alev alma sıcaklığı
Yanma sıcaklığı
Yanabilme alt sınırı
Yanabilirlik
Yanabilme üst sınırı

5. Solunum cihazının yedek hava tüpleri gemide nerede bulundurulur?

Solunum cihazının muhafaza edildiği aynı yerde
Kolayca bulunabileceği bir yerde
Acil ekipman portucunda
Köprü üstünde
Baş altı mağazasında

6. B tipi yangınlarda aşağıdaki yangın söndürücü tiplerinden hangileri kullanılır?

Foam tipi-sulu tip
Kuru kimyevi toz-foam tipi
Sulu tip-kuru kimyevi toz
Sulu tip-CO2 'li tip
Hiçbiri

7. EEBD nedir?

Acil dümen taliminde ve dümen dairesinde kullanılan bir aparattır
Bir çeşit el telsizidir
Yangın söndürürken yangıncının kullanması gereken cihazdır.
Acil durumda (yangında) dumanlı ortamdan kaçış için kullanılan bir solunum cihazıdır
Kapalı yerlere girmeden önce takmamız gereken solunum cihazıdır

8. Aşağıdaki madde yangınlarından hangisi d tipi (metal) yangınıdır?

Benzin, alkol
L.p. G, doğal gaz
Magnezyum, aliminyum
Tekstil, ağaç
Hiç biri

9. Yangın üçgeninde yakıcı madde aşağıdakilerden hangisidir?

Azot
Hidrojen
Metan
Oksijen
Nitrojen

10. Uluslar arası sahil bağlantısı (International shore connection) ne işe yarar?

sahile slaç vermeye yarar, makineciler kullanır
Uluslararası kabul edilmiş ölçülerdeki palamardır. Limanda fırtına çıkarsa bu halat kullanılır
rıhtımda iken çıkan yangın durumunda sahilden gemideki yangın devresine su verilebilmesi için kullanılır
yangın durumunda yardım istenecek uluslar arası kurumları tanımlar
hiçbiri

11. Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyasal tozlu (KKT) yangın söndürücülerin özelliklerindendir?

a) Her çeşit yangında kullanılabilir
b) Elektriği iletmez
c) Paslanma yapmaz
d) Hiçbiri
e) Hepsi