Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Örnek Test

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 16 Denizde Kişisel Can Kurtarma eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir.

1.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 16

Denizde Kişisel Can Kurtarma eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması ile başarınıza istinaden Liman Başkanlıkları tarafından, Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri sertifika almaya hak kazanırsınız. Aşağıdaki testte 10 adet soru bulunmaktadır, her soru için 5 cevap şıkkı bulunmakta ve tek bir cevap doğrudur. Testinizin başarılı sayılabilmesi için 10 sorudan 7 sini bilmeniz gerekir % 70 oranı ve zaman sınırı bulunmaması sitemize özeldir.

Bu test örnek amaçlı kayıtlı ve kayıtsız tüm üyelere açıktır. Diğer testler için üye olmanız gerekmektedir. 

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Amacı;


Kişisel can kurtarma araçlarını kullanma, gemiyi terk
yerlerine geçiş, denize atlama, denizde ve can salında sağlıklı
yaşamı devam ettirmek için tedbir alma ile ilgili konuların
verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla kişisel can kurtarma teknikleri Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Batmaz duman işaretleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Dalgalı havalarda batmamalıdır
Suyun altına 100 mm battığı zaman en az 10 saniye duman vermeye devam etmelidir
Su geçirgenliği olmalıdır
Durgun suda yüzerken, en az üç dakika yüksek görünürlüklü bir renkte ve aynı miktarda duman vermelidir
Duman salınım süresince herhangi bir alev yaymamalıdır

3. Aşağıdakilerden hangisi can kurtarma teçhizatı değildir?

Can yeleği
Can simidi
Can Salı
SART
Gyro

4. Can Salı ve can filikasında kişi başına kaç gramlık kuru gıda (yiyecek) bulunur?

200 gram
300 gram
500 gram
1000 gram
1500 gram

5. Seyir esnasında aşağıdaki durumlardan hangisinde gemi personeli müdahale edemediği takdirde “Gemiyi Terk” emri verilebilir?

Ağır hastalık
Geminin oturması
Dümenin kilitlenmesi
Çatışma
Korsanlık amacı ile gemiye saldırı

6. Hangisi denize düşen kişinin kurtarılmasını sağlayan kişisel can kurtarma aracıdır ?

Kürek
Can simidi
Filika
Can halatı
Can Salı

7. Denize adam düştüğü görüldüğünde ilk yapacağımız iş ne olmalıdır?

Köprü üstüne haber verilir
Kıç üstünde koşar
Bir can simidi atılır
Bir can simidi atılır köprü üstüne haber verilir
Arkadaşlarına haber verir

8. Can salları ve filikalarda kişi başı günlük kaç litre su bulunur?

0,75 lt
0,5 lt
1,5 lt
1 lt
0,25 lt

9. Solas’a tabi bir gemide bulundurulacak can yeleği sayısı en az ne kadar olacaktır?

her mürettebat için birer adet
gemideki tüm mürettebat + yolcu + çocuk için birer adet
Liman başkanının müsaade ettiği kadar
gemide bulunan herkes için birer adet
tüm mürettebat+yolcu+çocuk+vardiyada olan mürettebata yetecek kadar+ yaşam mahallinden uzakta bulunan can salında kullanılacak kadar bulunacaktır.

10. Can simitleri kaç kilodan ağır olmamalı ve kaç kilogram ağırlığı su üzerinde tutabilmelidir?

2,5 / 14,5
2 / 14,5
3 / 11
2,5 / 12,5
2 / 2,5

11. Aşağıdaki kişisel kurtarma araçlarından hangisi doğrudur?

Üç Çeşit: Can Simidi – Can Yeleği – Kolluk
İki çeşit: Can Simidi – Can Yeleği
Dört Çeşit: Can Simidi – Can Yeleği – Dalma Giysisi – Isı Koruyucu Gereçler
İki çeşit: Can Simidi – Isı Koruyucu Gereçler
Dört Çeşit: Can Simidi – Dalma Giysisi – Isı Koruyucu Gereçler – Filika