Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele 20. Test

STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı 20 Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir.

1.

STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı 20

Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin amacı, denizde olası bir yangında kullanacağı yangın söndürücüden, kullanacağı teçhizatı ve giyeceği ısıya dayanaklı giysilere kadar yangın önlemek ve gerekirse yangınla mücadele etmek için alınan eğitimdir. Eğitime istinaden verilen sertifikanın yine tüm gemi adamlarında bulunması ve güncel olarak beş senede bir sertifika yenilenmelidir.

Daha fazla Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Yangın söndürme metotlarından, engelleme metodu yangın dörtgeninin hangi ayağını ortadan kaldırır?

a) Oksijen
b) Zincirleme reaksiyon
c) Yanıcı madde
d) Isı
e) Yanma sınırı

3. 1000 gros ton ve yukarısındaki yük gemilerinde en az kaç adet yangın pompası bulunmalıdır?

a) 4 adet
b) 5 adet
c) 3 adet
d) 2 adet
e) 1 adet

4. Yangını söndürmekte “Köpük” kullanmanın bir mahzuru aşağıdakilerden hangisidir?

a) Asit gibi eriticidir ve kullanan için tehlike arz eder
b) Yağlardan daha ağır olduğu için Yağın altına çöker
c) Sadece tatlı suyla üretilebilir
d) Tuzlu suyla üretilemez
e) Elektriği iletir

5. Ortamdan aşağıdakilerden hangisi çıkarılırsa yangın söner?

a) Azot
b) Nitrojen
c) Karbondioksit
d) Oksijen
e) Sodyum

6. Aşağıdakilerden hangisi C sınıfı yangına yol açabilir?

a) Elektrik
b) Kimyasal gaz
c) Kimyasal katı madde
d) Katı madde
e) Akaryakıt

7. Personelinin %’i değişen veya bir önceki yangın talimine katılmayan gemiler, limandan ayrıldıktan sonra en geç ne zaman bir yangın talimi yaptırmalıdır?

a) 96 saat
b) 24 saat
c) 5 gün
d) 48 saat
e) 72 saat

8. Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyasal tozlu (KKT) yangın söndürücülerin dezavantajlarındandır?

Paslanma yapmaz
Her çeşit yangında kullanılabilir
Elektriği iletmez
Soğutma yapmaz
Hiçbiri

9. Katı yanıcı maddeler ne ile yanarlar?

a) Alevlenme ve korlanma ile birlikte
b) Sadece korlanma ile
c) Biyolojik reaksiyon ile
d) Sadece alevlenme ile
e) Parlama ve alevlenme ile birlikte

10. Yangınla mücadelede kuru kimyasal tozun söndürme etkinliği nedir?

a) Boğma aracı
b) Ayırma aracı
c) Engelleyici
d) Uzaklaştırıcı
e) Soğutma

11. Yanma sonucu ortaya çıkan gazlı kitle ve enerjinin ,çevreye yayılması sonucu oluşan reaksiyona ne denir?

a) Biyolojik reaksiyon
b) Fiziksel reaksiyon
c) Radyasyon
d) Kimyasal reaksiyon
e) Zincirleme reaksiyon