Temel İlk Yardım Örnek Test

STCW Temel İlk Yardım Teknikleri; Bütün gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin tamamlanması ile alınan STCW Temel İlk Yardım Teknikleri sertifikası 5 yılda bir yenilenmeli.

1.

STCW Temel İlk Yardım Teknikleri; Bütün gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin tamamlanması ile alınan STCW Temel İlk Yardım Teknikleri sertifikası 5 yılda bir yenilenmeli. Yenileme Liman Başkanlıklarına başvurularak direkt Gemi Adamları Sınav Merkezlerinde randevu alarak sınav ile ya da Özel kurslara giderek kurların yaptığı sınavlarda başarı kazanarak sertifikanızın süresini uzatabilirsiniz.

Bu test örnek amaçlı kayıtlı ve kayıtsız tüm üyelere açıktır. Diğer testler için üye olmanız gerekmektedir. 

STCW Temel İlk Yardım Teknikleri Amacı; Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Daha fazla Temel İlk Yardım Teknikleri Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Kazazedeye daha fazla hasar vermeden güvenli bir yere taşımak gerektiğinde kullanılan taşıma yöntemleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Kazazede dar merdivenden indirilirken üç kişiye ihtiyaç vardır
İki kişi ile uygulanabilen “Uzunlamasına Taşıma Yöntemi”, alçak yerler için en uygun yöntemdir
Üç el taşımada kurtarıcılardan birine ait serbest kol ve eli ile kazazedenin sırtına destek sağlanır
Alçak yerden kurtarmada kazazedenin bağlı kolları kurtarıcının nefes almasını engeller
Kazazede merdivenlerden indirilirken bir kişinin de kazazedenin bacaklarından tutması gerekir

3. Kulaktan gelen kan, sıvı gibi durumlarda ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır.?

Hasta/yaralı yüzü yukarı bakacak şekilde sırt üstü yatırılır
Kazazede kanamayan kulak tarafına yatırılır
Kanayan kulak kepçesi üzerine gaz bezi yerleştirilerek hasta kanayan kulak tarafına yatırılır.
Hasta/yaralı yüzü aşağı bakacak yüzüstü yatırılır
Kulağa tampon tıkanır

4. Oksijensizliğe en duyarlı organ hangisidir?

Karaciğer
Beyin
Kalp
Akciğer
Böbrek

5. Bayılmalarda yapılacak ilk yardım işlemlerinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

3-5 dakika içerisinde kendine gelmeyen kazazede için tıbbi yardım istenmelidir.
Kolonya, amonyak gibi maddeler burnuna koklatılmalı dır.
Bilinci kapalıyken bir şey içirmeye çalışılmaz.
Alnına ıslak havlu koyarak serinletme.
Bacaklarının altını herhangi bir malzemeyle destekleyerek baş seviyesinden yukarı olacak şekilde pozisyon verilir.

6. Göğüste saplanmış bir cisim olduğunda ilk yardım nasıl olmalıdır?

Cisim yerinde bırakılarak yara hava almayacak şekilde sarılır
Ağrı kesici verilerek ağrısı azaltılır
Yaralının sırt üstü yatması sağlanır
Cisim çıkarılarak yara sarılır
Hasta yarı oturur pozisyona alınır

7. İç kanama için hangisi yanlıştır?

Leğen kemiği kırıkları büyük damarları etkileyerek iç kanamaya yol açabilir
İç kanama durumunda kişinin tansiyonu düşer.
İç kanama geçiren kişiler kendi kendine iyileşebileceği asla unutulmamalıdır.
İç kanama durumunda acil müdahale için hasta derhal sevk edilmelidir.
En çok iç kanamaya yol açan organ yaralanmaları Karaciğer ve Dalaktır.

8. Turnike için hangisi yanlıştır?

Turnike normal damar yapılara zarar verdiği için kangrene neden olur
Turnike çift kemiklere uygulanır.
Turnike kanamada her zaman en son yapılması gereken uygulamadır.
Turnike kanamada diğer tedavi yöntemlerinden sonra gelir.
Hiçbiri doğru değildir.

9. İlk yardımın amacı nedir?

Hastayı hastaneye götürmek
Tıbbi yardım gelinceye kadar hastayı hayatta tutabilmek
Hastayı sedyeye yatırmak
Hastayı iyileştirmek
Hiçbiri

10. Aşağıdakilerden hangisi soğuğa maruz kalmada görülmez?

Yerel soğuk yaraları
Mayasıl
Soğuk ısırması
Soğuk krampı
Siper ayağı

11. Solunum yolu tam olarak tıkanmış bir kişide aşağıdakilerden hangisi görülür?

Konuşamaz
Nefesi kesilir
Öksürür
Konuşabilir
Derin nefes alır