İleri Yangınla Mücadele Deneme Testi 19

İleri Yangınla Mücadele Deneme Testi 19 İleri Yangınla Mücadele deneme testi ücretsiz en güncel sorular ile sizin için ücretsiz bir şekilde sitemizde 2022 stcw soru ve cevaplara çalışabilirsiniz.

1.

İleri Yangınla Mücadele Deneme Testi 19

İleri Yangınla Mücadele deneme testi ücretsiz en güncel sorular ile sizin için ücretsiz bir şekilde sitemizde 2022 stcw soru ve cevaplara çalışabilirsiniz. Tüm sorular denizcilerimiz için ücretsiz bir şekilde hazırlanmıştır. İleri yangınla mücadele tüm zabitlerin ve üstlerinin alması gereken bir eğitimdir, eğitim tamamlanması ile ileri yangınla mücadele sertifikası yine zabitlerde bulunması gereken bir belgedir. Aşağıdaki deneme sınavında Gemi Adamları Sınav Merkezi (GASM) sistemindeki gibi sorularda 5 cevap şıkkı vardır aksi belirtilmediği müddetçe tek bir cevap doğrudur. (Hepsi yada Hiçbiri olabilir.) Sitemizde bulunan testlerde zaman sınırı yoktur. Testtimizde 10 soru yer almaktadır. 7 soru ve üstü doğrunuz sizi testte başarılı kılmaya yeterlidir.

Daha fazla ileri yangın önleme Testleri için Buraya Tıklayınız

2. Denizde giderken baş tarafta bir yangın çıktığında ne yaparsınız?

Geminin kıçını rüzgara çeviririm
Yardım çağırırım
Rüzgar üstü tarafından gemiyi terk ederim
Yarım yola düşerim
Geminin başını rüzgara çeviririm

3. Bir yangında, dışarıdan yardıma gelecek yangın ekiplerine yardımcı olmak amacıyla, her gemide kaç adet yangın planı nerede bulunacaktır?

1 adet- baş tarafta lostromo mağazasında
2 adet- sancak-iskele gemiye giriş mahallerine yakın ve belirgin yerde
1 adet- köprü üstünde
2 adet- Kıç üstü güvertesinde, vardavelalara takılmış olarak
1 adet - sancak taraftaki borda iskelesi lumbar ağzında

4. Duman veya zararlı gazların çıktığı yangınlara müdahale ederken takılan/kullanılan solunum cihazından uyarı düdüğü duyduğunuzda aşağıdakilerden hangisini yapmalısınız?

Ortamdaki gazların azaldığını ve yangına müdahaleye maskeyi çıkarıp, maskesiz olarak devam edebileceğimi anlarım ve maskeyi çıkartırım
İşime devam ederim
Hava tüpünün normal çalıştığını anlarım
Daha 1 saatlik hava kaldığını anlarım ve yangınla mücadeleye devam ederim
Sadece 10 dakikalık hava kaldığını anlar ve o mahalden çıkarım

5. Aşağıdakilerden hangisi acil yangın ekibinin görevlerindendir?

Yangına girecek personeli ve giriş şeklini tespit eder
Yangının yerini, durumunu, cinsini ve büyüklüğünü saptar
Varsa yangın mahallinden yaralıları kurtarır
Yangın mahallinde yaralı olup olmadığına bakar
Hepsi

6. Bir karbondioksitli yangın söndürme tüpü kullanıldıktan sonra ne yapılmalıdır?

Yeniden etiketlenir
Yeniden doldurulmalıdır
Hidrostatik test uygulanır
Eğer içinde biraz daha karbondioksit kaldıysa tekrar ilk durduğu yere takılır
Dinamik su testi yapılmalıdır

7. Solunum cihazının yedek hava tüpleri gemide nerede bulundurulur?

Solunum cihazının muhafaza edildiği aynı yerde
Kolayca bulunabileceği bir yerde
Köprü üstünde
Acil ekipman portucunda
Baş altı mağazasında

8. İzolasyon (separasyon) valfi nedir, nerede bulunur?

Ana yangın devresi ile acil yangın devresinin birleşim yerinde bulunur. Acili devreye alınca kapatırız.
Yangın devresi üzerinde bulunan ve gemide belirli bir bölgedeki yangın devresi basıncını arttırmak için kullanılan bir valftir, daima açık tutulur ve sadece yangın durumunda yangın olan bölgenin basıncını arttırmak için kapatırız. Fakat bunu doğru kullanmak için yangın devresinin şemasını ve o anda hangi yangın pompasının devrede olduğunu (normal veya acil) bilmemiz gereklidir
Yangın devresi üzerinde bulunan ve gemide belirli bir bölgedeki yangın devresi basıncını arttırmak için kullanılan bir valftir, daima açık olur ve sadece acil durumda kapatırız
Yangın devresinde baş taraftaki ilk valf grubudur. Baş tarafı kıç taraftan ayırmak için kullanılır.
Yangın devresi üzerinde bulunan ve gemide belirli bir bölgedeki yangın devresi basıncını arttırmak için kullanılan bir valftir, daima kapalıdır ve sadece acil durumda açarız

9. Akaryakıt yangınında aşağıdaki hangi söndürücü kullanıldığında, yakıtın tutuşma sıcaklığının altına kadar soğutulamaması nedeniyle, tekrar tutuşma olasılığı vardır?

Su jeti
CO2
Tatlı su
Köpük
Suyla spreyleme(yağmurlama)

10. Acil yangın pompasının kapasitesi nasıl olmalıdır?

Normal yangın pompasının ? i kadar olmalıdır
En az 25 m3/saat olmalı
En az 60 m3/saat olmalıdır
En az 60 m3/saat olmalıdır
Normal yangın pompasının en az @ ı kadar olmalıdır(ama en az 25 m3/saat)

11. Hangi gemilerde, en az bir adet Uluslararası sahil bağlantı flenci (International Shore Connection) bulunmalıdır?

1000 dwt dan büyük gemiler
boyu 100 metreden büyük olan gemiler
500- 5000 grt arası gemiler
500 grt dan küçük gemiler
500 grt dan büyük gemiler