Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Doğru Yanlış Test 6

STCW Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Teknikleri Doğru Yanlış basit alıştırma 6. testti eğitimini tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir.

1.

STCW Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Teknikleri Doğru Yanlış basit alıştırma 6. testti eğitimini tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitime akabinde eğitim başarılı olmanız ardından Can Kurtarma Araçları Kullanma Teknikleri sertifikasını kazanmaya hak kazanılır. 

Sorular deneme amaçlı olup 2 şık bulunmakta cevap olara doğru ve yanlış bulunur. 

Daha fazla Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliliği Testleri için Buraya Tıklayınız

2. Can kurtarma araç amirinin kontrol unsurlarından biri de herkesin can yeleklerini giymiş olduğudur.

Doğru
Yanlış

3. Araçları birbiri ile ½ dalga boyundaki kalomalı halatlar ile bağlamak çarpışmayı ve halatların kesmesini engeller.

DOĞRU
YANLIŞ

4. Askı kancasını açma tertibatına bağlı hidrostatik tapa, filikanın suya inmeden askı kancalarının açılmasını engeller.

DOĞRU
YANLIŞ

5. Motorlu açık tip can kurtarma araçlarını çevirmek için şişirme tüpüne çıkılır çevirme kayışlarına asılır.

DOĞRU
YANLIŞ

6. Yat ve balıkçı gibi küçük tip gemilerde can filikalarını denize indirmek için palangalı mataforalı sistem kullanılır.

DOĞRU
YANLIŞ

7. SOLAS’a tabi gemilerde filikaların maksimum kapasitesi 150 kişi olmalıdır?

Doğru
Yanlış

8. Kızaklı serbest düşürmeli sistemde güvertede kalan bir kişi filikanın düşürülmesini sağlar ve sonra ona denizden biner.

DOĞRU
YANLIŞ

9. Can salının pariması zayıf halat kullanılmadan sabit bir yere bağlanırsa gemi batarken sal parçalanır.

DOĞRU
YANLIŞ

10. Araç amiri özellikle gemiyi terk etme konusunda bilgisiz olan yolcuları yönlendirir ve onlara yardım edilmesini sağlar.

Doğru
Yanlış

11. Gemiden birden fazla sart getirildiyse daha etkili olması için hepsi aynı anda çalıştırılır.

DOĞRU
YANLIŞ