STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele 17. Test

STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı 17. testi Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir.

1.

STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı 17. testi

Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin amacı, denizde olası bir yangında kullanacağı yangın söndürücüden, kullanacağı teçhizatı ve giyeceği ısıya dayanaklı giysilere kadar yangın önlemek ve gerekirse yangınla mücadele etmek için alınan eğitimdir. Eğitime istinaden verilen sertifikanın yine tüm gemi adamlarında bulunması ve güncel olarak beş senede bir sertifika yenilenmelidir.

Daha fazla Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Isının, bir cismin bir tarafından sıcaklığı daha az olan tarafına geçiş yapmasına ne denir?

Radyasyon
Convection (taşıma )
Isı yayılması
Sürtünme
Conduction (iletim)

3. Suni Solunum Cihazı, tüpün boşalmasına kaç dakika kala uyarı verir?

2
3
5
10
12

4. Karbondioksit tüpleri tartılması neticesinde ağırlıklarının yüzde olarak kaçını kaybetmeleri durumunda doluma giderler?

%5

5. Yangının meydana gelebilmesi için bir araya gelmesi gereken 3 ana madde aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Yanıcı madde-ısı-kimyasal gaz
Karbonmonoksit-Isı-Yakıt
Oksijen-ısı-hava
Yanıcı madde-oksijen-yakıt
Yanıcı madde-oksijen-ısı

6. Nitrojen, Argon ve %8 Karbondioksit karışımından oluşan söndürücü aşağıdakilerden hangisidir?

FM-200-gazı
İnergen gazı
Halon gazı
FE-25 gaz
Karbon monoksit gazı

7. Yangına dayanıklı malzemeden yapılan duman ve alev geçirme,sıcaklık yükselmesi gibi gerekleri karşılama zorunluluğu olmayan bölmelere ne ad verilir ?

“A” sınıfı bölmeler
“B” sınıfı bölmeler
“C” sınıfı bölmeler
Ana düşey bölgeler
Özel kalegori mahalleri

8. Yanan bir sigaranın sıcaklığı kaç derece santigrattır ?

402 santigrat derece
80 santigrat derece
150 santigrat derece
500 santigrat derece
340 santigrat derece

9. Yük gemileri yangın eğitimlerini bir program dahilinde hangi sürelerde yapmalıdırlar?

Her gün
Haftada bir
En az ayda bir
En az 3 ayda bir
İdarenin kararına bağlıdır

10. Yanabilen maddeye bağlı olarak ısı gibi dış etkenle yanabilen maddenin oksijenle birleşerek yanmasına ne denir?

Fiziksel reaksiyon
Yanabilme alt sınırı
Zincirleme reaksiyon
Biyolojik reksiyon
Kimyasal reaksiyon

11. Gemilerde kaç tane yangın ekibi oluşturulmalıdır?

1
2
3
4
5