Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Test 19

STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Soruları Ücretsiz Test- 19. Testimiz 10 sorudan oluşmaktadır, testler Gasm sınav merkezi

1.

STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Soruları Ücretsiz Test- 19. Testimiz 10 sorudan oluşmaktadır, testler Gasm sınav merkezi sisteminde olduğu gibi 5 cevap şıklı olup sadece bir tanesi doğru. 10 Sorudan 7 soruyu ve daha fazlasını doğru yaparsanız testi başarılı geçmiş sayılırsınız. (Buradaki testler için yüzde 70 başarı oranı)

Daha fazla k Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Gemilerde yükleme ve boşaltma işlemlerinden kim sorumludur?

Kaptan
İkinci zabit
Birinci zabit
Üçüncü zabit
Dördüncü zabit

3. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Kurulu ne kadar ara ile toplanır?

Ayda bir
3 Ayda bir
6 Ayda bir
Yılda bir
2 Yılda bir

4. Uzun süre kapalı kalmış bir balast tankına girmeden önce ne yapılmalıdır?

Tankın aydınlatılmasını sağlanmalı
Tankın temizlenmesi gerekir
Gaz veya toz maskesi takılmalı
Tankın havalandırılması sağlar, gaz ve oksijen ölçümü yapılmalı
Yangın ihtimaline karşı beraberine minimax alınmalı

5. Pis suların toplanması ve depolanması için kullanılan tanklara ne ad verilir?

Slop tank
Settling tank
Streyner tank
Tutma tank(Sewage)
Hiçbiri

6. Petrol Kirliliği Acil Planının (SOPEP-Shipboard Oil Pollution Emergency Plan) asıl amacı nedir?

Yürürlükteki antlasmaların müsaade ettiği oranın üstünde veya ani olarak bir kirlenme durumunda, petrol sızıntısını durdurmak veya en aza indirmektir.
Gemide veya donanımında hasar meydana geldiğinde petrol sızıntısını durdurmak veya en aza indirmek
Petrol kirliliğinin önlenmesini sağlamak
Petrol kirliliğinin bildirilmesi ile ilgili haber verme yöntemlerinin belirlenmesi
Hepsi

7. Role Eğitimi Yapılma maksadı aşağıdakilerden hangisidir?

Denizi Kullanabilme
Uyum sağlama
Gemiyi tanıma
Planlamayı sağlama
Refleks geliştirme

8. Role talimleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Talimler üç ayda bir yapılır
Talimlerde ekip eğitimine değil birey eğitimine önem verilir
Gemi zabitlerinin talime katılmasına gerek yoktur
Talimlere sadece güverte personeli katılır
Role yerlerinde tüm mürettebat can yeleklerini giymiş bir şekilde toplanır ve talim boyunca can yelekleri giyili tutulur

9. Gemi terkte, kazazedeler kurtarma botlarına alınırken, kişi başı kaç Kg. olarak kabul edilir?

65 Kg.
95 Kg.
75 Kg.
85 Kg.
88 Kg.

10. Su içerisinde bulunan kazazedelerin yapmaları gereken davranış tarzı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Su içerisinde vücut sıcaklığını arttırmak için sürekli hareket edilmelidir.
Yakında bir kara yada cansalı bulunmasa dahi kurtulmak ve ısınmak için yüzülmelidir.
Kolları vücuda yapışık ve ayakları bitişik durumda tutulmalıdır.
Kaslara kramp girmiş ise sırtüstü pozisyonda durulmamalıdır.
Bacaklar suda iken zaman zaman hafifi makas hareketi yapmak krampa neden olacağından bu hareket yapılmamalıdır.

11. Denize düşen adamın geç fark edilmesi durumunda aşağıda belirtilen işlemlerden hangisi uygulanmaz?

VHF telsiz cihazı ile uyarı yapmak.
SART cihazı aktif pozisyona alınır.
Kaptana haber verilir.
Kaptanın talimatına göre hareket edilir.
Aksi rotaya dönülerek civardan yardım talep edilir.