Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Doğru Yanlış 5

STCW Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Teknikleri Doğru Yanlış basit alıştırma 5. testti eğitimini tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir.

1.

STCW Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Teknikleri Doğru Yanlış basit alıştırma 5. testti eğitimini tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitime akabinde eğitim başarılı olmanız ardından Can Kurtarma Araçları Kullanma Teknikleri sertifikasını kazanmaya hak kazanılır. 

Sorular deneme amaçlı olup 2 şık bulunmakta cevap olara doğru ve yanlış bulunur. 

Daha fazla Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliliği Testleri için Buraya Tıklayınız

2. Kızaklı mataforalar gemi 30 derece yatmış olsa dahi güvenli olarak çalıştırılabilir.

DOĞRU
YANLIŞ

3. Can salının pariması sabit bir yere bir zayıf ip ile bağlanmıştır.

DOĞRU
YANLIŞ

4. Battaniye, durum uygunsa gemi terk edilirken can kurtarma aracına getirilmesi gereken bir malzemedir.

Doğru
Yanlış

5. Salın gemiden avarası sırasında sıkışan parima sala bir salvo ile bağlı olan yüzer balta yardımı ile parima kesilir.

DOĞRU
YANLIŞ

6. Kapalı filikada askı kancalarını açmak için dışarıdan askı kanca teli çekilir.

DOĞRU
YANLIŞ

7. Matafora ile indirilen can salını inerken bekleyen tehlikelerden biri dalgaların salın içini doldurmasıdır.

DOĞRU
YANLIŞ

8. Kurtarma botları sadece gemiyi terk sırasında denize düşenleri kurtarmak için kullanılan süratli teknelerdir.

DOĞRU
YANLIŞ

9. Bir filika indirme görevlisi indirme sırasında yerini alamazsa onun yerine filika amiri geçer.

DOĞRU
YANLIŞ

10. Vinçli indirme sistemi mataforalı sisteme göre aracın indirilmesinde daha az görevlinin yer aldığı bir sistemdir.

DOĞRU
YANLIŞ

11. Parimayı sabit yere bağlayan zayıf ip gaz tüpünü patlatabilir fakat sala zarar vermeden koparak salı serbest bırakır.

DOĞRU
YANLIŞ