Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Ücretsiz Test 17

STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Soruları Ücretsiz Test- 17. Testimiz 10 sorudan oluşmaktadır, testler Gasm sınav merkezi

1.

STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Soruları Ücretsiz Test- 17. Testimiz 10 sorudan oluşmaktadır, testler Gasm sınav merkezi sisteminde olduğu gibi 5 cevap şıklı olup sadece bir tanesi doğru. 10 Sorudan 7 soruyu ve daha fazlasını doğru yaparsanız testi başarılı geçmiş sayılırsınız. (Buradaki testler için yüzde 70 başarı oranı)

Daha fazla k Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Aşağıdakilerden hangisi Role talimlerinin amacı değildir?

Teçhizatların kullanıma hazır olduğunu görmek
Ayda bir defa gemi personeli ile tanışıp, konuşmak
Beklenmedik kayıpları önlemek
Acil durumlara hazır olmak
Eksik donanımları tespit etmek

3. Manevra sırasında gerek römorkörlerde gerekse sahille ses ile anlaşılmadığı takdirde bazı el hareketleriyle anlaşma sağlanmaktadır. “Sağ yumruğun havaya kaldırılarak gösterilmesi” ne anlama gelir?

Volta et
Gönder
Boş koy
Tut ve bekle
Mola et

4. Role talimleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Her ekibin bir amiri bulunur
Tüm ekipler tek bir amirle çalışır
Hiç amir bulunmaz
Amir bulunmaz her ekipte bir zabit bulunur
Ekip çalışması değil bireysel çalışma yapılır

5. Safra alıp basma işlemleri aşağıdakilerden hangisine kayıt edilir?

Gemi jurnali
Makine kayıt defteri
Balast kayıt defteri
Gemi yük defteri
Tank kayıt defteri

6. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

Kısa, öz ve anlaşılır
Yazılı
Sözlü¨ ve hareketli
Ayrıntılı, detaylı ve uzun
SMS ile

7. Aşağıdakilerden hangisi gemide acil durum değildir?

çatma / çatışma
deniz kirliliği
gemi kaptanı’ nın yaralanması
karaya oturma
su alma ve batma

8. Deniz İş Kanununa göre; hafta tatili ücreti hesaplanırken, bir gemi adamının evlilik için aldığı izinin kaç günü fiilen çalışılmış gibi kabul edilir?

1
2
3
4
5

9. Gemi Adamı cüzdanı geçerlilik süresi kaç yıldır?

2
3
5
6
10

10. Halat manevrası sırasında nelere dikkat etmek gerekir?

Halata çok yük binip deste olması durumunda hemen rapor edilmeli
Halat rodası içine girilmemeli
Halatın hareket yönü önünde durulmamalı
Halat volta ederken eller baba ile halat arasına sokulmamalı
Hepsi doğrudur

11. Gemilerde bulunan ve üzerinde durarak yüksek yerlerde çalışmak için kullanılan halatlar ile askıya alınmış kalaslara ne denir?

Matafyon
Izbarço
Traka
Karnıyarık Bastika
Bastika