Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Sınav 16

STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı 16. testi Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin amacı

1.

STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı 16. testi

Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin amacı, denizde olası bir yangında kullanacağı yangın söndürücüden, kullanacağı teçhizatı ve giyeceği ısıya dayanaklı giysilere kadar yangın önlemek ve gerekirse yangınla mücadele etmek için alınan eğitimdir. Eğitime istinaden verilen sertifikanın yine tüm gemi adamlarında bulunması ve güncel olarak beş senede bir sertifika yenilenmelidir.

Daha fazla Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Uluslar arası sahil bağlantısı (International shore connection) ne işe yarar?

Sahile slaç vermeye yarar, makineciler kullanır
Uluslararası kabul edilmiş ölçülerdeki palamardır. Limanda fırtına çıkarsa bu halat kullanılır
Yangın durumunda yardım istenecek uluslar arası kurumları tanımlar
Rıhtımda iken çıkan yangın durumunda sahilden gemideki yangın devresine su verilebilmesi için kullanılır
hiçbiri

3. Kimyasal madde/ akaryakıt yangınlarında, su ile müdahalede, pulvarize su / sis kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Yangını dağıtmak
Yangını soğutmak / boğmak
Bölmeye su basmak
Yangını soğutmak
Bölmeyi soğutmak

4. Gemilerde yaygın olarak kaç pus çapında yangın hortumları kullanılır?

3,5 – 4,5
2 - 3
1,5 – 2,5
5 – 6
1 – 2

5. Fiziksel reaksiyon, yanmanın nesini ifade eder?

Yanmanın oluşumunu
Bayılma durumunu
İş ve zarar olarak sonuçlarını
Yanmanın hızını
Yayılma durumunu

6. Katı yanıcı maddeler ne ile yanarlar?

Alevlenme ve korlanma ile birlikte
Sadece korlanma ile
Biyolojik reaksiyon ile
Sadece alevlenme ile
Parlama ve alevlenme ile birlikte

7. Statik elektriği ortadan kaldırmak için, aşağıdaki işlemlerden hangisi / hangileri yapılır?

Topraklama
Nemlendirme
İyonlama
Yukarıdakilerin hepsi
Yukarıdakiler hiç biri

8. Sedye ve oksijen cihazını hazırlamak hangi ekibin görevidir ?

Doktorun görevidir
Acil ekibin
Birinci yardımcı ekibin
Teknik ekibin
İkinci yardımcı ekibin

9. Yangın esnasında içe doğru sirayet eden ve oksijenle temas etmesi neticesinde tekrar yanmaya başlayan yangın sınıfı hangisidir?

A sınıfı
B sınıfı
C sınıfı
D sınıfı
E sınıfı

10. Yakıt tankları ve kapalı alanlardaki yangınlarda, en etkili köpük cinsi hangisidir?

Alkol köpüğü
Orta genleşmeli sentetik köpük
Az genleşmeli sentetik köpük
Flor protein köpüğü
Kimyasal köpük

11. Karbondioksitli minimaks kullanılırken, alevle minimaks (personel) arasındaki ideal emniyet mesafesi ne olmalıdır?

4,5 - 6 m
1 - 1,5 m
3 - 4,5 m
0,5 - 1 m
1,5 - 3 m