STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk 16. Test

STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Soruları Ücretsiz Test- 16. Testimiz 10 sorudan oluşmaktadır, testler Gasm sınav merkezi

1.

STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Soruları Ücretsiz Test- 16. Testimiz 10 sorudan oluşmaktadır, testler Gasm sınav merkezi sisteminde olduğu gibi 5 cevap şıklı olup sadece bir tanesi doğru. 10 Sorudan 7 soruyu ve daha fazlasını doğru yaparsanız testi başarılı geçmiş sayılırsınız. (Buradaki testler için yüzde 70 başarı oranı)

Daha fazla k Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Deniz Kirliliğini Önleme Acil Planı (SOPEP), MARPOL 73/78 Sözleşmesinin hangi EK’i kapsamında kaç GRT’dan büyük yük gemileri için düzenlenerek gemide bulundurulması gereklidir?

EK-I, 150 GRT
EK-V, 400 GRT
EK-IV, 150 GRT
EK-IV, 400 GRT
EK-I, 400 GRT

3. “Gemiyi terk” kaç türlü yapılır?

1
2
3
4
5

4. Role cetveline ne yazılır?

Tüm Şirket personelinin maaş durumları
Tüm gemi personelinin bir acil durumdaki görevleri
Gemiadamının deniz hizmet süresi
Belirli bir personelin bir acil durumdaki görevleri
Mesai başlama bitiş zamanları

5. Faydalı bir eğitimin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan hususlar dahilinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Eğitimin sonunda yapılan bir değerlendirme ile eğitimin başarısı ölçülmelidir.
Eğitici kişiler konuya hâkim olmalıdır.
Eğitim malzemeleri tam olmalıdır.
Eğitime katılanlar mutlaka eğitim öncesi hazırlık yaparak gelmelidir.
Eğitilenlere uygun ders notu veya referans dokümanlar temin edilmelidir.

6. Geminin bağlanmasında geminin ileri kaçışını hangi halatlar engeller?

Baş spring ve kıç halat
Baş açmaz ve kıç spring
Kıç spring ve baş halat
Baş spring ve baş halat
Kıç spring ve kıç halat

7. Uzun süre kapalı kalmış bir balast tankına girmeden önce ne yapılmalıdır?

Tankın havalandırılması sağlar, gaz ve oksijen ölçümü yapılmalı
Gaz veya toz maskesi takılmalı
Tankın temizlenmesi gerekir
Yangın ihtimaline karşı beraberine minimax alınmalı
Tankın aydınlatılmasını sağlanmalı

8. Gemide yaşam mahallinde bulunan merdiven veya koridorların eni en az kaç santimetre olmalıdır?

40 santimetre
45 santimetre
50 santimetre
55 santimetre
60 santimetre

9. Geminin baş tarafından kıça doğru verilen halat hangisidir?

Baş halat
Baş açmaz
Kıç açmaz
Baş spring
Kıç spring

10. Hangisi tehlikeli eşya değildir?

Cephane
Tahıl
Gaz
Havai fişek
Akaryakıt

11. “Gemi terk” role tahminlerinin gerekliliği ve yapılması aşağıdaki hangi uluslararası sözleşme belirtir?

MARPOL 73/78
LL/66
STCW/78
COLREG/72
SOLAS/74