KMT SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI

Kısa Mesafe KMT Sınavı için güzel bir kaynak. Bütün konular en ince ayrıntısına kadar sıkmayacak şekilde değinilmiş. Başta KMT sınavına girecekler ve bilgilerini tazelemek isteyenler için güzel bir kaynak.

1. Kısa Mesafe Telsiz KMT Sınavı Çalışma Notları

Bu güzel KMT sınavı çalışma notlarını hazırlayan Tunç Tokay teşekkürlerimi iletirim.

Sonraki sayfaya bakmayı unutmayın. 

Deniz seyyar servisinde, çok yüksek frekans bandında yapılan haberleşmeye, VHF telsiz telefon haberleşmesi denir.

Bu frekans bandı 30 – 300 MHZ arasındaki frekansları kapsar.

Deniz Seyyar Servisi VHF telsiz telefon haberleşmesi için bu bandın 156–162 MHZ arasındaki frekansları tahsis edilmiştir.

Haberleşmenin yapılacağı her, bir veya iki frekansa bir kanal numarası verilmiştir. Bunlar, 01’den 28’e kadar, 28 ve 60’tan 88’e kadar, 27 adet olmak üzere, toplam 55* adet kanaldır.

VHF Telsiz Telefon Deniz Seyyar Servisine tahsis edilmiş bu frekanslar aşağıdaki tip haberleşmeler için kullanılır.

1. Tehlike, Aciliyet ve Emniyet haberleşmeleri için.

2. Sayısal Seçmeli Çağrılar (DSC) için.

3. Arama-Kurtarma çalışmaları için deniz ve hava taşıtları arasında.

4. Su üstü istasyonundan, kıyıya veya tersi durumlarda olağan haberleşmeler için.

5. Su üstü istasyonlarının seyir emniyetiyle ilgili yapacakları haberleşmeler için.

6. Su üstü istasyonlarının kendi aralarında yapacakları olağan haberleşmeler için.

7. Liman işlem ve hizmetleri için.

8. Data, faks ve radyo/teleks haberleşmeleri için.

9. Telsizle yön bulma çalışmaları için.

*Telsiz Yönetmeliğinin 11. Maddesinde VHF kanal sayısı 56 olarak belirtilmektedir.

Yönetmelik 1983 yılında yayınlanmıştır. Yayın yılında geçerli uluslararası düzenlemelere göre kanal 76, kanal 16’nın koruma kanalı olarak ayrılmış olmasıyla birlikte, doğrudan yazan telgraf tekniği ile kullanılabilen bir kanal olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle de Yönetmelikte kanal sayısı 56 olarak belirtilmiştir. Daha sonra, 1987 yılında, uluslararası düzenleme değişikliğe uğramış ve kanal 76’nın kullanımı yasaklanmakla kanal sayısı 55 olarak kesinleşmiştir.

KANALLAR, TAHSİSLERİ

Kanal 70, DSC tekniğiyle, tehlike, emniyet ve genel haberleşme çağrı kanalıdır. Sesli muhabereye kapatılmıştır.

Kanal 16, tehlike ve emniyet trafiği için ayrılmıştır. Seyirde olan tekneler 16. kanalı dinleme mecburiyetindedirler. Zorunlu olmadıkça Kanal 16, çağrı amacıyla kullanılmayacaktır. GMDSS sistemini kullanılma zorunluluğu olmayan tekneler, kıyı istasyonlarına çalışma kanallarından çağrı yapacak; ancak, bu kanallarda iletişimin kurulamaması durumunda veya kıyı istasyonuna bir çalışma kanalı tahsis edilmemişse ve daha yüksek öncelikli bir haberleşme yoksa çağrı için Kanal 16 kullanılabilecektir.

Kanal 6, öncelikli yardım kanalı olarak kullanılır. Arama Kurtarma (SAR) çalışmalarında bulunan

deniz ve hava araçları kendi aralarındaki haberleşmeyi bu kanaldan yürütür. Diğer istasyonlar, SAR çalışmaları sırasında bu kanala zararlı müdahalede bulunmaktan kaçınmalıdır.

Kanal 15 ve 17, çıkış güçleri 1 Watt olmak kaydıyla, gemi içi haberleşmede kullanılabilirler.

Kanal 13, seyir güvenliği kanalı olarak tahsis edilmiştir. Gemi istasyonları arasındaki seyir emniyeti haberleşmesinde kullanılır.

Kanal 75 ve 76, Kanal 16 için koruma bandı olarak ayrılmıştır. Bu kanallardan yayın yapmak, kanal 16’ya zararlı müdahalede bulunacağı gerekçesiyle yasaklanmıştır.

Ülkelerin yetkili makamları VHF haberleşme trafiğinde, uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş tehlike ve emniyet kanalları ve bu kanalların koruma bantları dışında kalan kanallarda düzenlemeler yapabilirler. Telsiz Genel Müdürlüğü, gemiler arası haberleşme kanallarının kullanımını aşağıdaki şekilde düzenlemiştir, bu durumda

Meteorolojik yayınlar için Kanal 67,

Yatların ve marinaların kendi aralarındaki haberleşmeleri için Kanal 72 ve 73, ,

Balıkçıların kendi aralarındaki haberleşmeleri için Kanal 09, 10 ve 77, kullanılacaktır.

Kanal 08, Sahil Güvenlik Komutan’lığı ve Sahil Güvenlik birimlerinin kendi aralarındaki haberleşmeye tahsis edilmiştir. Sahil Güvenlik birimleri, diğer gemi ve teknelerle haberleşmeler ile seyir güvenliği ve hava durumuyla ilgili duyurular için de bu kanalı kullanmaktadır.

Kanal 69, Tersane onarım kanalı olarak tahsis edilmiştir.

Gemi hareketleriyle ilgili çalışmalara ayrılmış tek frekanslı kanallardan 68, 71 ve 74, gemi acentelerinin, acenteliğini üstlendikleri gemilerle limanlarda yapacakları haberleşmelere tahsis edilmiştir. Bu amaçla yapılacak haberleşmelerde çıkış gücü 1 Watt ile sınırlı tutulmalıdır.

VHF TELSİZ TELEFON ÇALIŞMA KURALLARI

VHF radyo telefon cihazlarıyla, kullanımları kolay olduğu ve her an el altında bulundukları için, kural ihlalleri oldukça yüksek düzeydedir. Bu nedenle çalışma kurallarına azami dikkat edilmeli ve yasaklara uyulmalıdır.

• VHF kanalları belirlenmiş haberleşme amaçları dışında kullanılmamalıdır.

• Uygun çağrı ve çalışma kanalının bulunduğu durumlarda, tehlike, acelecilik ve çok kısa emniyet haberleşmesi için kullanılan Kanal 16 üzerinden olağan çağrılar yapılmamalıdır.

• Liman çalışma kanallarında, emniyet ve seyirle ilgili olmayan haberleşmeler yapılmamalıdır.

• Haberleşme gizliliği esastır. Herhangi bir istasyon, kendisine ait olmamasına rağmen aldığı bilgileri yayınlamamalı, üçüncü şahıslara iletmemeli ve kullanmamalıdır.

• Alınan sinyallerin zayıf olması durumunda iletişim kurmak için ısrar edilmemelidir.

• İstasyonlar zararlı müdahaleden kaçınmalıdır. Bu nedenle operatörler, bir istasyonu çağırmadan önce, haberleşecekleri kanalı dinlemeli, bu kanalda daha önce kurulmuş bir iletişim olmadığından emin olmalı, sonra çağırmalıdırlar.

YASAKLAR

• Gemi kaptanının veya telsiz operatörünün izni olmadan haberleşmek,

• Teknedeki Telsiz-Telefon’un yetkisiz kişilerce kullanılması,

• Yanıltıcı tehlike mesajları yayınlamak,

• Kendi gemi adını veya çağrı işaretini vermeden başka bir istasyonu çağırmak,

• Sahte gemi adı veya çağrı işareti kullanmak veya bunların yerine müsaade edilmeyen tanıtım sinyalleri kullanmak,

• Tehlike, Aciliyet ve Emniyet haberleşme trafiği son bulmadan telsiz-telefon haberleşmesini kesmek veya kıyı veya gemi istasyonunun haberleşme talebi sürdüğü halde haberleşmeyi bitirmek,

• Olağan haberleşme amacıyla, daha önce kurulmuş bir iletişimi kesmek,

• Gereksiz yayın yapmak veya benzer sinyaller göndermek,

• Ahlaka aykırı, hakaret nitelikli mesajlar yayınlamak,

• Müzik yayınlamak,

• Rastlantı sonucu alınan bilgileri yayınlamak, haberleşme gizliliğini ihlal etmek,

• Uluslararası VHF haberleşmesine tahsis edilmiş 55 kanalın dışında kanallarda haberleşmek, Yasaktır.

Sonraki