Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Test 10

STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı 10. testi Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin amacı

1.

STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı 10. testti

Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin amacı, denizde olası bir yangında kullanacağı yangın söndürücüden, kullanacağı teçhizatı ve giyeceği ısıya dayanaklı giysilere kadar yangın önlemek ve gerekirse yangınla mücadele etmek için alınan eğitimdir. Eğitime istinaden verilen sertifikanın yine tüm gemi adamlarında bulunması ve güncel olarak beş senede bir sertifika yenilenmelidir.

Daha fazla Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. “ D “ Sınıfı yangınlar ne tür yangınlardır ?

Kimyasal gaz
Akaryakıt
Kimyasal katı madde
Katı madde
Elektrik

3. Oksijen tüplerinde, tüpün açılması ile ikazın çalması arasındaki süreye ne denir?

Kullanma süresi
Hayati süre
Emniyet süresi
Tam süre
Emniyet payı

4. Yangın nedir?

Yanma olayının başlamasından önceki durumdur
Kontrol altında olmayan yanmalardır.
Kontrol altında olan veya olmayan her türlü durumdur.
Kontrol altında olan yanmalardır.
Yanma olayının sona ermesi halidir.

5. Sulu minimakslar hangi periyotta; kullanılarak kontrol edilir?

Ayda bir
6 ayda bir
9 ayda bir
Yılda bir
2 yılda bir

6. B tipi yangınlarda aşağıdaki yangın söndürücü tiplerinden hangileri kullanılır?

Foam tipi-sulu tip
Kuru kimyevi toz-foam tipi
Sulu tip-kuru kimyevi toz
Sulu tip-CO2 'li tip
Hiçbiri

7. EEBD nedir?

Acil dümen taliminde ve dümen dairesinde kullanılan bir aparattır
Bir çeşit el telsizidir
Yangın söndürürken yangıncının kullanması gereken cihazdır
Acil durumda (yangında) dumanlı ortamdan kaçış için kullanılan bir solunum cihazıdır
Kapalı yerlere girmeden önce takmamız gereken solunum cihazıdır

8. Tank gibi kapalı alanlarda kullanılması en uygun olan köpük hangisidir ?

Kimyasal köpük
Orta genleşmeli sentetik köpük
Protein köpüğü
Alkol köpüğü
Az genleşmeli sentetik köpük

9. Çevreci, ekonomik ve yangında etkili olan yangın sistemlerinde kullanılmaya başlanan FM200 gazı, hangi söndürücü madde yerine kullanılacaktır?

Halon 1301
Özel kuru kimyasal toz
Kuru kimyasal toz
Karbondioksit
Azot gazı

10. Yangın hortumlarının ucuna takılan ve pulvarize su püskürtmeye yarayan aparatın adı nedir?

Nozul
Aplikatör
Geyt
Dedektör
Seperatör

11. Personelinin %’i değişen veya bir önceki yangın talimine katılmayan gemiler, limandan ayrıldıktan sonra en geç ne zaman bir yangın talimi yaptırmalıdır?

96 saat
24 saat
5 gün
48 saat
72 saat