Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Deneme Sınavı 15

STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı 15. testi Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir.

1.

STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı 15. testi

Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin amacı, denizde olası bir yangında kullanacağı yangın söndürücüden, kullanacağı teçhizatı ve giyeceği ısıya dayanaklı giysilere kadar yangın önlemek ve gerekirse yangınla mücadele etmek için alınan eğitimdir. Eğitime istinaden verilen sertifikanın yine tüm gemi adamlarında bulunması ve güncel olarak beş senede bir sertifika yenilenmelidir.

Daha fazla Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Kazan Dairesinde bulundurulması gereken minimaksların asgari sayısı ve kapasitesi ne olmalıdır?

4 adet, 60 lt.lik
2 adet, 45 lt.lik
1 adet, 30 lt.lik
1 adet, 45 lt.lik
2 adet, 30 lt.lik

3. Her gemide en az kaç takım yangıncı elbisesi ve teçhizatı bulundurulacaktır?

1 takım
2 takım
3 takım
4 takım
5 takım

4. Karbondioksit basılmış bir mahalden kaçarken ne yapılmalıdır?

Doğal giriş – çıkış yolları kullanılmalıdır
Alt güverte ve bölmelere doğru kaçılarak sık nefes alınmalıdır
Nefes tutularak üst katlara yönelmek gerekir
O mahalde 45 saniye kalınıp ilk müdahale yapılmalıdır
Çömelerek, dizüstü hareket edilmelidir

5. Kuru Kimyasal Tozlu Minimaksların basınç periyotları ne olmalıdır?

3 ayda bir
6 ayda bir
Yılda bir
2 yılda bir
5 yılda bir

6. Duman dedektörleri nasıl çalışır ?

Mor ötesi ışınla
Sıcaklıkla
Yangın saptandığında söndürmek için sisteme bağlı CO2 devresinden yararlanır
Kızılötesi sistemle
Yukarıdakilerin hepsi yanlıştır.

7. Aşağıdaki yangın söndürücülerinden hangisi mavi renk kodu ile gösterilir?

FOAM
KKT
CO2
SU
HALON

8. Otomatik spinkler devresinin suyu nasıl sağlanır ?

Tatlı su tulumbası ile
Deniz suyu tulumbası ile
İçme suyu tankıdan doğrudan
Makine soğutma suyu devresinden
Üzerinde basınçlı hava bulunan tatlı su tankından

9. Karbondioksit sıkılan bir yüzeyde ortalama kaç derece sıcaklık oluşur?

– 40 C°
– 68 C°
– 96 C°
– 55 C°
– 80 C°

10. Isının havada veya boşlukta yayılmasına ne denir ?

Konveksiyon
Dokunma ve temas
Doğrudan yanma
Tepkime
Radyasyon

11. Adi yangınlarda “Su” hangi yöntemle yangında tesirli olur?

Örtmede
Örtmede
Boğmada
Kimyasal zinciri kırmada
Soğutarak ve yanıcı maddeyi dağıtarak