Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele 9. Test

STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı 9. testti Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir.

1.

STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı 9. testti

Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin amacı, denizde olası bir yangında kullanacağı yangın söndürücüden, kullanacağı teçhizatı ve giyeceği ısıya dayanaklı giysilere kadar yangın önlemek ve gerekirse yangınla mücadele etmek için alınan eğitimdir. Eğitime istinaden verilen sertifikanın yine tüm gemi adamlarında bulunması ve güncel olarak beş senede bir sertifika yenilenmelidir.

Daha fazla Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Isı enerjisinin hava veya boşlukta ,sıcak maddeden soğuk maddeye hareket etmesine ne denir ?

Komresyon
Yayılma
Taşıma
Radyasyon
Sürtünme

3. Ortamdan aşağıdakilerden hangisi çıkarılırsa yangın söner?

Azot
Nitrojen
Karbondioksit
Oksijen
Sodyum

4. Yangın battaniyesinin ebatları nedir?

100 x 150 cm
125 x 160 cm
150 x 180 cm
160 x 200 cm
200 x 250 cm

5. Kuru Kimyasal Tozlu Minimaksların basınç tüpü, hangi periyotta çıkarılarak tartılır ve kaçak yapıp yapmadığı kontrol edilir?

Ayda bir
6 ayda bir
9 ayda bir
Yılda bir
5 yılda bir

6. Makine dairelerinde, akaryakıt ikmalinde güvertede, yakıt tankı hava firar devrelerindeki patlaklardan sızan yakıt ile ambarlarda meydana gelen yangınlar genellikle hangi sınıf yangınlardır?

A sınıfı
B sınıfı
C sınıfı
D sınıfı
E sınıfı

7. Seyyar yangın tulumbalarının pompaları hangi tip’ dir?

Santifüj
Pozitif deplasmanlı
Dişli
Vak vak
Vidalı

8. Karbondioksitle bir kapalı yük mahallinde etkili bir söndürme yapabilmek için, korunacak mahal, hangi oranda doldurulmalıdır?

&
0
F
H

9. Yük gemileri yangın eğitimlerini bir program dahilinde hangi sürelerde yapmalıdırlar?

Haftada bir
Her gün
İdarenin kararına bağlıdır
En az 3 ayda bir
En az ayda bir

10. B sınıf yangınlarda köpük filminin çatlamaması veya delinmemesi için köpüğe aşağıdaki maddelerden hangisinin katılması gerekir.

Asit
KKT
Flor
Klor
Hiçbir madde katılmaz

11. Ana düşey bölgeler,tekne üst yapı ve güverte ve kasaralarının “A” sınıfı bölmelerle bölündüğü ,ortalama uzunluğu ne kadar olmalıdır?

50 metreyi geçmemelidir
60 metreyi geçmemelidir
40 metreyi geçmemelidir
75 metreyi geçmemelidir
25 metreyi geçmemelidir