Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele 8. Test

STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı 8. testi .Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir.

1.

STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı 8. testti

Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin amacı, denizde olası bir yangında kullanacağı yangın söndürücüden, kullanacağı teçhizatı ve giyeceği ısıya dayanaklı giysilere kadar yangın önlemek ve gerekirse yangınla mücadele etmek için alınan eğitimdir. Eğitime istinaden verilen sertifikanın yine tüm gemi adamlarında bulunması ve güncel olarak beş senede bir sertifika yenilenmelidir.

Daha fazla Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Köpük, bir yangını esas olarak nasıl söndürür?

Soğutarak
Havayı inertleyerek
Boğarak
Bastırarak
Kimyasal reaksiyonla

3. Tüm gemilerde en az kaç set yangın elbisesi, Oksijen tüpü ve aksesuarına havi Komple Yangın Teçhizatı bulunmalıdır?

1
2
3
4
5

4. Kuzinelerde minimakslar nereye konmalıdır ?

Kuzinenin yanına konur
Çıkış kaportasına yakın
Uygun görülen yere
Girişe yakın koridora
Kapı iç kısmına

5. Gemi yangın dosyasında (planında) aşağıdakilerden hangisi bulundurulmaz?

Gemi stabilite bilgileri
Köprü üstü seyir aletleri
Elektrik şalterleri
Yük istif planı
Gemi yangın devreleri

6. Katı yanıcı maddeler,nasıl yanarlar ?

Biyolojik reaksiyon ile
Alevlenme ile
Sadece korlanma ile
Parlama ve alevlenme ile birlikte
Alevlenme korlanma ile birlikte

7. Inert-Gaz sistemi bulunan gemilerde yük tanklarında hidrokarbon oranı hacimsel olarak ;

%3’ün
%5’in
%8’in altına düşünceye kadar İnert-Gaz ile doldurulmalıdır.
%1’in
%2’nin

8. Yangını ilk gören ne yapmalıdır ?

Derhal müdahaleye başlamalıdır
Yangın en kolay başlangıçta söndürülür
Derhal yangın ihbar cihazlarını çalıştırmalıdır
Yukarıdakilerin hepsi doğrudur
Hepsi yanlıştır

9. Solunum cihazının yedek hava tüpleri gemide nerede bulundurulur?

Solunum cihazının muhafaza edildiği aynı yerde
Kolayca bulunabileceği bir yerde
Acil ekipman portucunda
Köprü üstünde
Baş altı mağazasında

10. Gaz yanıcı maddelerin yanma şekli aşağıdakilerden hangisidir ?

Çok yavaş yanma
Çok hızlı yanma
Hızlı Yanma
Orta yanma
Yavaş yanma

11. Oksijenle irtibatının kesilerek yangının söndürülmesine ne denir ?

Uzaklaştırma
Soğutma
Atıllaştırma
Kimyasal reaksiyonu bozma
Boğma