STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Test 4

STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı 4. testti. Yangın önleme ve yangınla mücadele STCW Deneme sınavı

1.

STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı 4. testti. Yangın önleme ve yangınla mücadele STCW Deneme sınavı için yüzlerce ücretsiz soru ile sitemiz üzerinde hiç bir üyelik ve bilgi paylaşmadan ücretsiz hazırlanabilirsiniz. Mobil cihazlarda ve bilgisayarlarınız da ücretsiz indirmeden online olarak çalışabilirsiniz. Testimizde 10 soru bulunmaktadır, testler Gemi Adamı Sınav Merkezi (Gasm) sisteminde olduğu gibi 5 cevap şıklı olup sadece tek bir şık doğrudur. 10 Sorudan 7 soru ve üstü doğru yaparsanız testi başarılı geçmiş sayılırsınız. (Yüzde 70 ve süre kısıtlamaması bu testimiz için geçerlidir.)

Daha fazla Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Kapalı bölme/ Makine dairesi yangınlarında en son başvurulacak söndürme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Köpük ile müdahale
Yağmurlama sistemi
Stim veya Gaza boğma
Su ve köpük ile müdahale
Su ile müdahale

3. Yangın talimlerinde aşağıdaki hususlardan hangisi kontrol edilmez?

Yangın sahasının hava ile izolasyonunun sağlaması
Su geçirmez kapıların, yangın kapılarının ve yangın damperlerinin çalışmasının kontrolü
Talim sırasında en az iki su jetiyle çalışan yangın pompasını devreye alınması, hortumların denenmesi
Yangın elbiseleri, diğer kişisel kurtarma donanımlarının kontrolü
Yakıt sarnıçları ve sintinede bulunan yanıcı madde miktarı

4. “ A” sınıfı yangınlarda alev alma noktası ndan önceki döneme ne denir ?

Kuluçka dönemi
Parlama dönemi
Yayılma devri
Dinlenme dönemi
Uyuma dönemi

5. Aşağıdakilerden hangisi gemi yangınlarının nedenlerindendir?

Kirlilik ve düzensizlik
Dikkatsizlik
Sigara Kibrit
Elektrik devreleri
Hepsi

6. Aşağıdakilerden hangisi gemide yangın söndürücü madde olarak KULLANILMAZ?

Su
Karbondioksit
Tuz ruhu
Köpük
Kimyasal Kuru Toz

7. Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyasal tozlu (KKT) yangın söndürücülerin özelliklerindendir?

Her çeşit yangında kullanılabilir
Elektriği iletmez
Paslanma yapmaz
Hiçbiri
Hepsi

8. Yüksek genleşmeli sentetik köpükle ilgili olarak, aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

Kolay buharlaştığından, ortamın Oksijen oranını azaltarak söndürmeye yardımcı olur
Daha ziyade, alev alma sıcaklıkları yüksek ve suda eriyen sıvı yangınlarında kullanılır.
Genleşme katsayısı 1 / 250’dir
Uzak mesafelere sıkılabilir
Açık güverte yangınlarında kullanılır

9. Kuzinedeki tavanın içinde bulunan yağın tutuşması hangi sınıf bir yangındır?

A sınıfı
E sınıfı
C sınıfı
D sınıfı
B Sınıfı

10. Otomatik spinkler sistemi,yaşam ve servis mahalleri için ortalama hangi sıcaklıkta devreye girer ?

55 C0
70 C0
85 C0
96 C0
105 C0

11. Baca gazlarından istifade ile elde edilen inert-gaz içerisindeki gaz karışımı oranı nedir?

-25 karbondioksit,% 8 oksijen,gazot
% 5 oksijen, karbondioksit,uazot
karbondioksit, oksijen,uazottur.
-14 karbondioksit,% 1 oksijen,?azot
% 2-6 karbondioksit, oksijen,?azot