STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele 5. Test

STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı 5. testti. Yangın önleme ve yangınla mücadele STCW Deneme sınavı

1.

STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı 5. testti. Yangın önleme ve yangınla mücadele STCW Deneme sınavı için yüzlerce ücretsiz soru ile sitemiz üzerinde hiç bir üyelik ve bilgi paylaşmadan ücretsiz hazırlanabilirsiniz. Mobil cihazlarda ve bilgisayarlarınız da ücretsiz indirmeden online olarak çalışabilirsiniz. Testimizde 10 soru bulunmaktadır, testler Gemi Adamı Sınav Merkezi (Gasm) sisteminde olduğu gibi 5 cevap şıklı olup sadece tek bir şık doğrudur. 10 Sorudan 7 soru ve üstü doğru yaparsanız testi başarılı geçmiş sayılırsınız. (Yüzde 70 ve süre kısıtlamaması bu testimiz için geçerlidir.)

Daha fazla Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Fom nozulunun debisi ne kadardır?

50 lt/dk.
68 lt/dk.
100 lt/dk.
156 lt/dk.
200 lt/dk.

3. Yanma olayını meydana getiren ana unsurlar aşağıdakilerden hangisidir?

Oksijen – ısı
Yanıcı gaz - oksijen
Isı - oksijen - yanıcı gaz
Yanıcı madde - ısı
Yanıcı madde - ısı – oksijen

4. Yangınla fiilen mücadele eden “ Acil Ekip “ ideal olarak kaç kişiden oluşmalıdır ?

2-4
4-6
10-12
12-15
15-18

5. Yangın söndürme metotlarından, engelleme metodu yangın dörtgeninin hangi ayağını ortadan kaldırır?

Oksijen
Zincirleme reaksiyon
Yanıcı madde
Isı
Yanma sınırı

6. 1000 gros ton ve yukarısındaki yük gemilerinde en az kaç adet yangın pompası bulunmalıdır?

1
2
3
4
5

7. Gaz yanıcı maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

Karışımın oksijen oranı yüksekse patlama tehlikesi azdır
Kolaylıkla ve hızlıca yanarlar
Basınç ve ısı faktörleri etkisinde fazla bir hacim değişikliklerine maruz kalmamaları
Yukarıdakilerin hepsi doğrudur
Yukarıdakilerin hepsi yanlıştır

8. Minimaksların araba ile taşınanların ağırlıkları ne kadardır ?

10 kg’dan çok
20 kg’dan çok
10 kg’a kadar
50 kg’dan çok
25 kg’dan çok

9. Yangın köpüğü ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Çeşitli köpükler birbirine karıştırılabilir
Metal yangınlarının ana söndürücüsüdür
Elektriği yalıtkandır
Yüksek sıcaklık özelliğini bozmaz
Deniz suyu ve tatlı su özelliğini etkilemez

10. SOLAS’a göre, 4000 GT’dan daha büyük bir yolcu gemisinde kaç adet yangın pompası bulunmalıdır?

1
2
3
4
5

11. Makine Dairesinde minimakslar nereye konmalıdır?

Kaporta girişine
Ana Makinenin yanına
Uygun görülen yere
Tevzi Tablosunun önüne
Kaporta çıkışına