STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele 13. Test

STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı 13. testi Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir.

1.

STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı 13. testi

Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin amacı, denizde olası bir yangında kullanacağı yangın söndürücüden, kullanacağı teçhizatı ve giyeceği ısıya dayanaklı giysilere kadar yangın önlemek ve gerekirse yangınla mücadele etmek için alınan eğitimdir. Eğitime istinaden verilen sertifikanın yine tüm gemi adamlarında bulunması ve güncel olarak beş senede bir sertifika yenilenmelidir.

Daha fazla Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Otomatik sprinkler sisteminde , her bir sprinkler ( püskürtmE) başlığından bir dakikada metrekareye kaç litre su basılması amaçlanır ?

2
5
8
12
15

3. Bir kapalı ortama, hangi oranda Karbondioksit doldurulduğunda, yaşam tehlikesi başlar?

% 8
% 5

4. Bir kilogram karbondioksit kaç metreküp hacim doldurur?

0,25
0,56
1
1,2
1,5

5. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan yardımcı araç ve gereçlerden değildir?

Solunum cihazı
Dedektörler
Balta
Emniyet kemeri ve can halatı
Yangıncı elbisesi

6. 4000 gros tondan daha büyük yolcu gemilerinde bulunması gereken yangın tulumba sayısı asgari kaç adet olmalıdır ?

1
3
4
6
7

7. ` A` sınıfı yangınlarda kesin sonuç alabilmek için ne yapmak gerekir ?

Yangının dışını soğutmak
Yangının özünü soğutmak
Komresyon
Atıllaştırma yapmak
Boğma yapmak

8. Yangın sırasında “ Acil Solunum Kaçış Cihazı” zehirli dumana ve ateşe karşı ,başımızı boynumuza kadar kaç dakika korur ?

5
10
15
20
30

9. Yanma üçgeninin oksijen kenarı ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Düşük sıcaklıkta aktiftir
Oksijen suda çözünmez
Düşük sıcaklıkta, tüm elementlerle reaksiyona girer.
Havadan ağırdır
Havada x oranında bulunur

10. Yaşam yerlerindeki minimakslar (Yangın Söndürücü Tüp) nereye konmalıdır ?

Tam kapı çıkışına
Giriş yerlerine yakın koridorlara
Tam kapıların dışına
Tam kapıların içine
Tevzi tablosunun yakınına

11. Sulu Minimaksın ortalama kullanma/boşalma süresi nedir?

40-45 sn.
15-20 sn.
60 sn.
30 sn.
25 sn.