STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele 12. Test

STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı 12. testi Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir.

1.

STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı 12. testi

Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin amacı, denizde olası bir yangında kullanacağı yangın söndürücüden, kullanacağı teçhizatı ve giyeceği ısıya dayanaklı giysilere kadar yangın önlemek ve gerekirse yangınla mücadele etmek için alınan eğitimdir. Eğitime istinaden verilen sertifikanın yine tüm gemi adamlarında bulunması ve güncel olarak beş senede bir sertifika yenilenmelidir.

Daha fazla Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Take out the drum unit assembly and remove the jammed paper from inside the machine.

Oksijen
Yanıcı madde
Yanmanın kimyasal reaksiyonunun / yanma zincirinin bozulması
Isı
Radyasyon

3. Karbondioksitli minimaksların ortalama boşalma / kullanım süresi nedir ?

15 saniye
20 saniye
30 saniye
45 saniye
60 saniye

4. Gemide mevcut jeneratörlerin kullanılamaması durumunda aşağıdakilerden hangisi devreye girer?

Sabit yangın söndürme sistemi
Acil yangın dedektörleri
Acil jeneratör
Acil alarm sistemi
Acil yangın pompası

5. Aşağıdaki madde yangınlarından hangisi d tipi (metal) yangınıdır?

Benzin, alkol
L.p. G, doğal gaz
Magnezyum, aliminyum
Tekstil, ağaç
Hiç biri

6. Yangında Fom Nozulu kullanıldığında, Fom Patlağının ortalama boşalma süresi ne kadardır?

5 dk.
2 dk.
30 sn.
4 dk.
1 dk.

7. Alüminyum, Magnezyum, Potasyum hangi sınıf yanıcı maddelerdir?

A
B
C
D
E

8. Kuru Kimyasal Toz ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soğutma etkisi çok azdır
Tortu bırakır
Zehirlidir
Elektriği yalıtkandır
Birçok yangın çeşidinde kullanılır

9. Aşağıdakilerden hangisi C sınıfı yangına yol açabilir?

Elektrik
Kimyasal gaz
Kimyasal katı madde
Katı madde
Akaryakıt

10. Tankerlerdeki Inert-Gaz sisteminin kapasitesi hacimsel olarak ne olmalıdır ?

Yük boşaltma kapasitesinin 2 katı
Yük boşaltma kapasitesi kadar
Yük boşaltma kapasitesinin 1.5 katı
Yük boşaltma kapasitesinin 5’i
Yük boşaltma kapasitesinin ? ‘i

11. Sintine / Saç altı yangınlarında, yangına müdahalede aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Daire gaz veya stime boğulur
Köpük ile müdahale edilir
Yangına solid su ile müdahale edilir
Aplikatör ile müdahale edilir
Seyyar CO 2 kullanılır