STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele 11. Test

STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı 11. testi Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir.

1.

STCW Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı 11. testi

Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin amacı, denizde olası bir yangında kullanacağı yangın söndürücüden, kullanacağı teçhizatı ve giyeceği ısıya dayanaklı giysilere kadar yangın önlemek ve gerekirse yangınla mücadele etmek için alınan eğitimdir. Eğitime istinaden verilen sertifikanın yine tüm gemi adamlarında bulunması ve güncel olarak beş senede bir sertifika yenilenmelidir.

Daha fazla Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Tutuşma noktası 60.5 C0 den düşük olan maddeler hangi tür tehlikeli maddelerdir ?

Patlayıcılar
Yanıcı Sıvılar
Aşındırıcı maddeler
Oksitleyici yakıcı maddeler
Yanıcı katılar

3. Yangın söndürme metotlarından, engelleme metodu yangın dörtgeninin hangi ayağını ortadan kaldırır?

Oksijen
Isı
Zincirleme reaksiyon
Yanma sınırı
Yanıcı madde

4. Yangınla mücadelenin temel unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

Isı kaynağını bulmak
Yanıcı maddeye su sıkmak
Yanıcı maddeyi yok etmek
Yanıcı maddeye oksijen vermek.
Yanıcı maddenin oksijen ile temasını kesmek

5. Hangi tonajdaki tankerlerde Solas -74 gereği Inert-Gaz sistemi olmalıdır ?

20.000 DWT’ den yukarı
27.500 DWT’ den yukarı
12.000 DWT’ den yukarı
10.000 DWT’ den yukarı
30.000 DWT’den yukarı

6. Yangın üçgenini meydana getiren maddeler nelerdir?

Yanıcı madde/ Gaz/ Elektrik
Yanıcı madde/ yakıcı madde/ Isı
Yanıcı madde/ yakmayan madde/ Karbonmonoksit
Yanıcı madde/ yakmayan madde/ Karbondioksit
Yanıcı madde/ yakıcı madde/ Oksijen

7. “D” sınıfı yangınlar için en uygun tip portatif yangın söndürücü ne ihtiva etmelidir?

Kuru kimyasal
Karbondioksit gazı
Köpük
Tatlı su
Kuru kimyasal toz

8. Aşağıdaki köpük cinslerinden hangisinin bir diğer adı Çok Maksatlı Köpüktür?

Alkol köpüğü
Protein köpüğü
Mekanik köpük
Flor protein köpüğü
Sulu fim köpüğü

9. Boyahanede tiner, kerosen veya boya gibi malzemelerin tutuşmasıyla başlayan bir yangına ne ile müdahale edilmelidir?

Su ile müdahale edilmelidir
Önce elektrik devresi kesilir
Kuru kimyevi toz ve köpük ( foam) ile
Sulu minimax ile
CO4 minimaxı ile

10. Baca yangınlarının söndürülmesinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmamalıdır

Seyir emniyeti dikkate alınarak sürat sıfırlanmalıdır.
Makineler stop edilmelidir.
Baca dışarıdan su ile soğutulmalıdır.
Bacaya bitişik bölmelerde gerekli tedbirler alınmalıdır.
Sükunetle hareket edilmelidir.

11. Perde,güverte tavan ve astarlarının oluşturduğu bölmelere ne ad verilir?

”A” sınıfı bölmeler
Genel mahaller
“B” sınıfı bölmeler
”C” sınıfı bölmeler
Ana düşey bölmeler