STCW Temel İlk Yardım Teknikleri Test 7

STCW Temel İlk Yardım Teknikleri; Bütün gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin tamamlanması ile alınan STCW Temel İlk Yardım Teknikleri sertifikası 5 yılda bir yenilenmeli.

1.

STCW Temel İlk Yardım Teknikleri; Bütün gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin tamamlanması ile alınan STCW Temel İlk Yardım Teknikleri sertifikası 5 yılda bir yenilenmeli. Yenileme Liman Başkanlıklarına başvurularak direkt Gemi Adamları Sınav Merkezlerinde randevu alarak sınav ile ya da Özel kurslara giderek kurların yaptığı sınavlarda başarı kazanarak sertifikanızın süresini uzatabilirsiniz.

STCW Temel İlk Yardım Teknikleri Amacı; Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Daha fazla Temel İlk Yardım Teknikleri Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak şekilde nakletmek
Yara üzerine tentürdiyot sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek
Hiçbiri

3. Kaza yerinde Aşağıdakilerden hangisi önce taşınmalıdır?

Kalbi 20 dakika önce durmuş olanlar
Kulağına yabancı cisim kaçanlar
Geniş yanığı olanlar
Bel omuru kırığı olanlar
Şoka girmekte olanlar

4. Normal bir insanda kalp dakikada kaç kez kasılarak kanı damarlara pompalar?

30 – 40
40 – 60
60 – 80
80 – 100
90-110

5. Hipotermiye maruz kalan kişiye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmaz?

Isıtma yöntemi olarak, sıcaklığı başlangıçta 57 derece olan sıcak su banyosunu kullanmalıdır
Hasta sadece maksimum 43-44 derecelik suyla temas etmelidir
Kazazedenin şuuru yerine gelinceye kadar banyoda tutulmalıdır
Kazazede nabız yoksa suni solunumla birlikte kalp masajı uygulanmalıdır
Kazazede nefes almıyorsa suni solunuma başlanmalı

6. Bir kazazedeye Kalp masajı yapılırken beyin yeterli oksijeni almaya başlayınca göz bebekleri hangi reaksiyonu gösterir?

Kapanır
Büyür
Titrer
İyice açılır
Küçülür

7. Omuz bölgesindeki büyük bir kanamada, kan kaybını azaltmak için; basınç uygulanacak nokta aşağıdakilerden hangisidir?

Koltuk altı
Köprücük kemiği arka iç kısmı
Kalbin üst kısmı
Şakak kemiği üzerine
Boyun yan kısmı

8. Şiddetli kanamayı kontrol altına almanın en basit ve tercih edilen yöntemi nedir?

Yaraya tuz basmak
Merhem sürerek bandajlamak
Yarayı bandajlamak (Tamponlama) veya avuç içiyle kanama yerine doğrudan basınç uygulamaktır
Alkol ile temizlemek
Bulunan bez parçası ile bağlamak

9. Burunda yabancı cisim çıkartmak için ne yapılmalıdır?

Su damlatılır
Burun sıkılır
Su ile yıkanır
Geriye itilir
Sümkürtülür

10. Olay yeri kaza mahallinde hangisi yapılmaz?

Hasta bilgi sahibi olsun diye yarası gösterilir
Gerekirse ortam havalandırılır
Müdahalede tıbbi araç gereç ve ilaç kullanılır
Hastanın ısısı kaybını önlemek için hasta sıcak tutulur
Yardım ekibi gelene kadar olay yerinde beklenir

11. Şoku meydana getiren olay aşağıdakilerden hangisidir?

Baygınlık
Üşümek
Kan basıncının aniden düşmesi
Ölmek üzere olması
Yorgunluk