STCW Temel İlk Yardım Teknikleri Test 3

STCW Temel İlk Yardım Teknikleri; Bütün gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin tamamlanması ile alınan STCW Temel İlk Yardım Teknikleri sertifikası

1.

STCW Temel İlk Yardım Teknikleri; Bütün gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin tamamlanması ile alınan STCW Temel İlk Yardım Teknikleri sertifikası 5 yılda bir yenilenmeli. Yenileme Liman Başkanlıklarına başvurularak direkt Gemi Adamları Sınav Merkezlerinde randevu alarak sınav ile ya da Özel kurslara giderek kurların yaptığı sınavlarda başarı kazanarak sertifikanızın süresini uzatabilirsiniz.

STCW Temel İlk Yardım Teknikleri Amacı; Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Daha fazla Temel İlk Yardım Teknikleri Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Bilinci kaybolmuş bir kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasının sebebi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Bilincin kaybolması sonucunda çenenin kilitlenmesi
Dilin gevşeyerek soluk yolu üzerine kayması sonucunda soluk yolunun kapanması
Burunda meydana gelen kanama nedeni ile soluk yolunun tıkanması
Bilincin kaybolması sonucunda vücudun kasılması
Başın arkaya eğilmesi sonucunda soluk yolunun tıkanması

3. Kaç kalp masajı ve suni solunum periyodunda bir nabız kontrolü yapılmalıdır?

1-2
2-3
3-4
4-5
5-6

4. İlk yardım kutusunda bulunan amonyak ne için kullanılır?

Güneş yanıklarında
Böcek ısırmalarında kullanılır
Sıcak çarpmasının tedavisinde
Vücudun ısı kaybını azaltmakta
Kanamalarda kanı durdurmak için

5. Ön kol kırıklarında hangi atel kullanılır?

Tam bacak
Yarım bacak
Tam kol
Yarım kol
El bileği

6. Gemi sanayinde ve denizcilik sektöründe en sık hangi yolla zehirlenme görülür?

Deri yoluyla
Sinir sistemi yoluyla
Solunum sistemi yoluyla
Sindirim sistemi yoluyla
Göz yoluyla

7. Kalp masajı 2-8 yaş arası çocuklarda tek elle göğüs kemiği ortalama 2-3 cm, 2 yaşına kadar olan çocuklarda ise iki parmak ile göğüs kemiği ortalama 1-2 cm çökecek kadar 2-8 Yaş arası çocuklarda dakikada ortalama …………….. defa kalp masajı yapılır. Boşluğa gelecek uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

75
80
85
90
100

8. Kazazedenin nabzı en sağlıklı olarak ......... alınır. Boş bırakılan yere uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Sağ ayak bileğinden
Sol Ayak bileğinden
Sağ el bileğinden
Şah damarından
Sol el bileğinden

9. Asfekside İlk yardım nasıl yapılır?

Kazazede temiz havaya çıkartılır. Gerektiğinde, suni solunum ve kalp masajı yapılır. Kapalı bilinç pozisyonuna getirilir.
Kazazede temiz havaya çıkartılır. Gerektiğinde, suni solunum ve kalp masajı yapılır. Açık bilinç pozisyonuna getirilir.
Kazazede temiz havaya çıkartılır. Doktor beklenmelidir. Kapalı bilinç pozisyonuna getirilir.
Kazazede temiz havaya çıkartılır. Suni solunum yapılmamalıdır. Kapalı bilinç pozisyonuna getirilir.
Kazazede kapalı yere alınır. Gerektiğinde, suni solunum ve kalp masajı yapılır. Kapalı bilinç pozisyonuna getirilir.

10. Temel yaşam desteği amacıyla uygulanan kalp-akciğer canlandırmasında en yaygın olarak yapılan hata hangisidir?

Kalp masajı sayısının ve hızının uygun yapılmaması
Dirseklerin bükülmesi
Omuzların kazazedenin göğüs kemiğine dik açı yapmaması
Yalnızca parmakların göğse temas ettirilmesi Hepsi
Hepsi

11. Kapalı bölmelere girerken önce hangisi yapılmaz?

Mutlaka gaz maskesi ile girilir
Ortamda yeterli aydınlatma bağlanır
Ortam havalandırılır
Girişte bir reflektör bulundurulur ve iletişim cihazları temin edilir
Girişten önce oksijen ve gaz seviyesi tespit edilir