STCW Temel İlk Yardım Teknikleri Test 17

STCW Temel İlk Yardım Teknikleri Test 17 Bütün gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin tamamlanması ile alınan STCW

1.

STCW Temel İlk Yardım Teknikleri Test 17 Bütün gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin tamamlanması ile alınan STCW Temel İlk Yardım Teknikleri sertifikası 5 yılda bir yenilenmeli. Yenileme Liman Başkanlıklarına başvurularak direkt Gemi Adamları Sınav Merkezlerinde randevu alarak sınav ile ya da Özel kurslara giderek kurların yaptığı sınavlarda başarı kazanarak sertifikanızın süresini uzatabilirsiniz.

STCW Temel İlk Yardım Teknikleri Amacı; Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Daha fazla Temel İlk Yardım Teknikleri Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Aşağıdakilerden hangisi şok çeşitlerinden gösterilemez?

Zehirlenmeye bağlı şoklar
Kalp kökenli şoklar
Kanın damarlarda azalmasına bağlı şoklar
Sara krizine bağlı şoklar
Zehirlere bağlı şoklar

3. Kazazedenin göğsünde delinme şeklinde oluşan bir yarada hava kaçağı tespit edildiğinde ……………………… …………………………. yapılmalıdır. Boş bırakılan yere uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Yapılacak tampon büyük ve ıslak olmalıdır
Bu tip yaralara sadece yetkili kişiler operasyon ile müdahale edebilir
Yapılacak tampon kuru ve kaçağı tıkayacak büyüklükte olmalıdır
Yapılacak tampon büyük ve kuru olmalıdır
Yapılacak tampon ıslak ve kaçağı tıkayacak büyüklükte olmalıdır

4. İç kanamalarda ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Yaşamsal bulguları incelenir.
Ağızdan sıvı verilerek kayıp önlenir.
Şok pozisyonu verilir.
Üzeri örtülerek sıcak tutulur.
Hiçbiri.

5. Aşağıda karışık olarak verilen yeniden canlandırma basamaklarının doğru sıralaması nasıl olmalıdır? 1)Suni solunum uygulanması 2)Dolaşımın değerlendirilmesi 3)Kalp masajı uygulanması 4)Hava yolu açıklığının sağlanması

3 - 2 - 1 - 4
1 - 3 - 2 - 4
1 - 2 - 3 - 4
4 - 1 - 2 - 3
2 - 3 - 1 - 4

6. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce yapılmalıdır?

Suni solunum
Kanama kontrolü
Tansiyon ölçümü
Kalp masajı
Hava yolunun açılması

7. Aşağıdakilerden hangisi suda boğulma durumunda kazazedeye yapılacak ilk yardım seçeneklerinden biri değildir?

Dilin sabitlenmesi
Ağrı kesici verilmesi
Vücuda giren suyun boşaltılması.
Suni solunum hazırlığı,
Ağzın temizlenmesi,

8. Hastanın gözbebekleri büyümüş ve ışığa reaksiyon göstermiyor, küçülmüyorsa neyin belirtisidir?

Uyku hali
Beyin felci
Baygınlık
İç kanama
Şuur (bilinç) kaybı

9. Kulağa böcek kaçması durumunda Aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır ?

Yağ damlatılır
Su damlatılır
Elle çıkarılır
Firkete ile çıkartılır
Hepsi

10. Kazazedelerden nabız almada kullanılan doğru yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Avuç içinden yararlanılarak nabız alınır.
Sadece işaret parmağından yararlanılarak nabız alınır.
Orta ve yüzük parmaklarının üçü yan yana getirilerek bu üç parmağın parmak uç bölgelerinden yararlanılarak nabız alınır.
İşaret ve yüzük parmaklarının üçü yan yana getirilerek bu üç parmağın parmak uç bölgelerinden yararlanılarak nabız alınır.
İşaret, orta ve yüzük parmaklarının üçü yan yana getirilerek bu üç parmağın parmak uç bölgelerinden yararlanılarak nabız alınır.

11. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Vücut sıcaklığının artması
Nabız atışlarının sürekli hızlanması
Vucudun bir bölgesinde felç oluşması
Baygınlık
Bulantı ve kusmanın olması