STCW Temel İlk Yardım Teknikleri Deneme 6

STCW Temel İlk Yardım Teknikleri; Bütün gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin tamamlanması ile alınan STCW Temel İlk Yardım Teknikleri sertifikası 5 yılda bir yenilenmeli.

1.

STCW Temel İlk Yardım Teknikleri; Bütün gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin tamamlanması ile alınan STCW Temel İlk Yardım Teknikleri sertifikası 5 yılda bir yenilenmeli. Yenileme Liman Başkanlıklarına başvurularak direkt Gemi Adamları Sınav Merkezlerinde randevu alarak sınav ile ya da Özel kurslara giderek kurların yaptığı sınavlarda başarı kazanarak sertifikanızın süresini uzatabilirsiniz.

STCW Temel İlk Yardım Teknikleri Amacı; Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Daha fazla Temel İlk Yardım Teknikleri Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. İlk Yardımda en çok kullanılan sargı hangisidir ?

Sırtüstü
Rulo Sargı
Basınç yapıcı sargı
Silindir sargı
Üçgen sargı

3. Kalp masajı 30 kere göğüs kemiğini 4-5 cm. çökertecek kadar baskı uygulayarak ne kadar sürede yapılır?

20 saniyede
18 saniyede
40 saniyede
10 saniyede
30 saniyede

4. Kazazedede meydana gelen ve geri döndürülemeyen biçimde hasar bırakan donma tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Dördüncü Derece Donuk
Birinci Derece Donuk
Beşinci Derece Donuk
İkinci Derece Donuk
Üçüncü Derece Donuk

5. Aşağıdakilerden hangisi tıkanmayı kalp krizinden ayırıcı özelliklerinden biri değildir?

Tıkanan kişinin rengi sararır ve oksijen azlığından bilinci hızla açılır.
Tıkanan kişi konuşamaz veya nefes alamaz; kalp krizi geçiren kişilerde durum böyle değildir.
Tıkanan kişinin rengi morarır ve oksijen azlığından bilinci hızla kapanır.
Tıkanan kişinin yemek yerken görülmüş olması
Tıkanan kişi konuşamadığı için derdini başparmak ve parmağıyla boynunu göstererek anlatır.

6. Hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?

Dil üst dudağa çengelli iğne ile iğnelenir
Dil dışarı çekilir
Hasta sırt üstü yatırılıp ayakları yukarı kaldırılır
Baş yana çevrilir
Baş-çene pozisyonu sağlanır

7. Nefes almayan bir kişiye kaç farklı şekilde yapay solunum yapılabilir ?

1
2
3
4
5

8. Hangi yanıklar daha büyük ve belirgin iz bırakır?

Güneş yanıkları
İkinci derece yanıklar
Üçüncü derece yanıklar
Birinci derece yanıklar
Dördüncü dereceli yanıklar

9. Kazazedenin karnında delinme veya yarılma yoluyla oluşmuş bir yarada iç organların dışarı çıktığı tespit edildiğinde yapılması gereken işlem aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

İç organlar içeri sokularak yaraya dikiş atılmalıdır
İç organlar içeri sokularak üzerine sıkı tampon yapılmalıdır
İç organlar dışarı çıkmışsa kesinlikle içeri sokulmamalı ve yardım gelene kadar beklenmelidir
İç organlar içeri sokulmadan üzerine sıkı tampon yaparak baskı yapılmalıdır
İç organlar sadece içeri sokulmalı ve yardım gelene kadar beklenmelidir

10. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen bu¨yu¨k bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
Sıcak su ile yıkanması
Kanayan yere merhem sürülmesi
Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması

11. Bir kişinin derisi ve deri altındaki kasları tamamen yanmış ise bu kaçıncı derece yanık olarak tanımlanır?

1.derece
2.derece
3.derece
4.derece
5.derece