STCW Temel İlk Yardım Teknikleri 4. Test

STCW Temel İlk Yardım Teknikleri; Bütün gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin tamamlanması ile alınan STCW Temel İlk Yardım Teknikleri sertifikası 5 yılda bir yenilenmeli.

1.

STCW Temel İlk Yardım Teknikleri; Bütün gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin tamamlanması ile alınan STCW Temel İlk Yardım Teknikleri sertifikası 5 yılda bir yenilenmeli. Yenileme Liman Başkanlıklarına başvurularak direkt Gemi Adamları Sınav Merkezlerinde randevu alarak sınav ile ya da Özel kurslara giderek kurların yaptığı sınavlarda başarı kazanarak sertifikanızın süresini uzatabilirsiniz.

STCW Temel İlk Yardım Teknikleri Amacı; Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Daha fazla Temel İlk Yardım Teknikleri Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. İlk yardım için hangisi doğru değildir?

Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi beyin ölümünü gösterir.
Kazazedeyi sert zemine yatırmak gerekir.
Suni solunum ağızdan ağıza veya ağızdan buruna yapılır.
Kazazede solumuyor ve kalp durmuşsa hem kalp masajı hem suni teneffüs yapılır
Kalp masajı bir veya iki kişiyle yapılabilir.

3. Aşağıdakilerden hangi dolaşım sistemine aittir?

Pankreas
Böbrek
Akciğerler
Karaciğer
Kan damarları

4. Aşağıdakilerden hangisi dış kanama durdurma yöntemlerinden biri değildir?

sıcak su uygulaması
basınçlı sargı uygulaması
direkt basınç
kanama durdurucu ıslak tampon
organ yükseltme

5. Kazazedelerin cilt rengi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Kan damarları genişlemişse cilt soluk, lekeli ve morumsu olabilir.
Kan damarları daralmış ya da nabız zayıflamışsa cilt sıcak ve pempe renklidir.
Nabız artmışsa cilt soluk ve morumsu olabilir.
Kan damarları daralmış ya da nabız zayıflamışsa, cilt soluk, lekeli ve morumsu olabilir.
Hiçbiri.

6. Hangisi ilk yardım uygulaması değildir?

Kalp masajı yapmak
Suni solunum yapmak
Pansuman yapmak
Kanayan bölgeye baskı yapmak
Kırıkları sabitlemek

7. Vücut ısısı sınıflandırması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

37.2 °C-38.9 °C : Yüksek ateş
39 °C-39.9 °C : Yüksek ateş
39 °C-39.9 °C : Hafif ateş
36.2 °C’nin altı normal vücut ısısı
36.3 °C-37.1 °C : Düşük vücut ısısı

8. SOLAS Kuralları gereği, suda bulunan araç, gereç ve vasıtaları ........°C.ile.....°C arasındaki sıcaklıklara dayanacak şekilde imal edilmelidirler?

- 10°C / +25
- 10°C / +30
0°C / +30
- 5°C / +20
- 5°C / +35

9. Ağız yaralanmalarında ilk yardımda aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır.

Dilde bir kesi veya ısırmaya bağlı yaralanma varsa temiz bir bezle basınç uygulanmalıdır.
Ağız içi su, herhangi bir kimyasal madde ya da alkolle çalkalanmalıdır.
Baş geri pozisyonuna yatırılmamalıdır.
Çenede kırık varsa, çene altından geçirilen bir sargı ile baş üzerinde bağlama ile tespiti sağlanmalıdır.
Kırık diş parçaları ağız içerisinden çıkarılmalıdır.

10. Şokta hangisi görülmez?

Cilt renginin pembe renkte olması
Zayıf ve hızlı nabız
Mide bulantısı ve kusma
Susama
Yerinde duramama, aşırı heyecan

11. Ciltte oluşan enfeksiyonlar nedeni ile kullanılan tropikal ilaç uygulamaları aşağıda belirtilenlerden hangi şekilde yapılır?

Ağıdan ilaç içirme şeklinde uygulanır.
Deri üzerine ya da vücut boşlukları içerisine uygulanır.
Dil altından emilecek şekilde uygulanır.
Rektuma uygulanır.
Damla yada sprey şeklinde uygulanır.