STCW Temel İlk Yardım Teknikleri 10. Test

STCW Temel İlk Yardım Teknikleri 10. Test ; Bütün gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin tamamlanması ile alınan STCW Temel İlk Yardım Teknikleri sertifikası

1.

STCW Temel İlk Yardım Teknikleri 10. Test ; Bütün gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin tamamlanması ile alınan STCW Temel İlk Yardım Teknikleri sertifikası 5 yılda bir yenilenmeli. Yenileme Liman Başkanlıklarına başvurularak direkt Gemi Adamları Sınav Merkezlerinde randevu alarak sınav ile ya da Özel kurslara giderek kurların yaptığı sınavlarda başarı kazanarak sertifikanızın süresini uzatabilirsiniz.

STCW Temel İlk Yardım Teknikleri Amacı; Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Daha fazla Temel İlk Yardım Teknikleri Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Baygın durumdaki bir kazazedeye uygulanacak ilk yardım nasıl olmalıdır?

Sırt üstü yatırılarak ayakları kaldırılmadan uzatılır
Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır
Hastanın kusması varsa şok pozisyonu verilir
Bayılan bir kişiye ağır bir koku koklatılmalı dır
Soğuk ortama taşınarak ayılması sağlanır

3. Toplardamar kanamasının özelliği nedir?

Küçük kabarcıklar şeklindedir.
Açık renklidir.
Koyu renkli ve sürekli akan biçimdedir.
Kalp atımları ile uyumludur.
Fışkırır gibi kesik kesik akar.

4. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ilkelerinden değildir?

Tedavi
ANT ( ateş nabız tansiyon) alma
İletişim
Tanı-teşhis
Tedbir ve kurtarma

5. Solunumu durmuş bir kazazedeyi geri getirmek için uygulanan suni solunum yöntemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Kazazedenin akciğerlerinden havanın çıkması için vücut ağırlığı ileri verilerek kazazedenin diyaframına baskı yapılır
Silvester metodunda kazazedenin akciğerlerine hava girişini sağlamak için kolları olabildiğince geri çekilerek bastırılır
Yastık veya başka bir malzemeyle başı yükseltilir
Kazazedenin akciğerlerindeki hava boşaldıktan sonra vücut ağırlığı geri alınır
Kazazede sert zemin üzerine sırt üstü yatırılır

6. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

Ağrı kesici verilerek ağrı dindirilir.
Çıkık olan bölge bulunduğu gibi tespit edilir
Suni solunum ve kalp masajı yapılır
Çıkık yerine oturtulur
Hepsi

7. Kalp masajında göğüs kemiği basısı ile kaburgalar ne kadar çöktürülür?

Göğüs yüksekliğinin 2/4 ü
Göğüs yüksekliğinin 3/4 ü
Göğüs yüksekliğinin 2/3 ü
Göğüs yüksekliğinin 1/3 ü
Göğüs yüksekliğinin 1/4 ü

8. Donma tehlikesi geçiren kişide hangi uygulama doğrudur?

Donan bölge sıcak su ile yıkanmalıdır.
Donan bölge iyice ovulmalıdır.
Kişi istirahat ettirerek uyuması teşvik edilir.
Sıcak içecek verilmelidir.
Kişi ılık bir ortama alınarak soğukla teması kesilir.

9. Şuuru kapalı hastalar için aşağıdaki tanımlamalardan hangisi doğrudur? I- Kişi nefes almıyor, kalbi çalışıyor II- Kişi nefes alıyor, kalbi çalışmıyor III-Kişi nefes alıyor, kalbi çalışmıyor IV-Kalbi atmayan bir kişinin göz bebeği ışığa tepki vermez

II-III
I-II
I-III
I-II-IV
I-II-III

10. Kaç kalp masajı ve suni solunum periyodunda bir nabız kontrolü yapılmalıdır?

4-5
3-4
2-3
1-2
5-6

11. Kırık için hangisi doğru değildir?

Kırıklarda esas amaç kırık bölgeyi sabitlemektir.
El kırıklarında elin pozisyonu önemli değildir.
Kırıkta mutlaka kırık bölgesini altının dolaşımını kontrol edilmelidir.
Parçalı kırık her zaman açık kırık olmayabilir.
Kırıkta kullanılan sabitleyicilere atel ismi verilir.