STCW Temel İlk Yardım Deneme Sınavı 1

STCW Temel İlk Yardım Teknikleri; Bütün gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin tamamlanması ile alınan STCW Temel İlk Yardım Teknikleri sertifikası

1.

STCW Temel İlk Yardım Teknikleri; Bütün gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin tamamlanması ile alınan STCW Temel İlk Yardım Teknikleri sertifikası 5 yılda bir yenilenmeli. Yenileme Liman Başkanlıklarına başvurularak direkt Gemi Adamları Sınav Merkezlerinde randevu alarak sınav ile ya da Özel kurslara giderek kurların yaptığı sınavlarda başarı kazanarak sertifikanızın süresini uzatabilirsiniz.

STCW Temel İlk Yardım Teknikleri Amacı; Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Daha fazla Temel İlk Yardım Teknikleri Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

Video Test için Buraya Tıklayın

2. Hangisi kimyasal yanıklara örnektir?

Elektrik ile oluşan yanık
Asit madde ile oluşan yanık
Sürtünme ile oluşan yanık
Donma sonucu oluşan yanık
Hiçbiri

3. Göze yabancı bir cisim kaçtığında nasıl müdahale edilmelidir?

Hasta yüzüstü yatırılmalıdır
Derhal tıbbi yardım talebinde bulunulmalıdır
İçten dışa doğru su lavajı yapılmalıdır
Göz ovulmalıdır
Hepsi doğrudur

4. Aşağıdaki solüsyonlardan hangisi canlı hücrelere zarar verdiği için direkt yara üzerine dökülmez?

Oksijenli su
Alkol
Hidroklorik asit
Tentürdiyot
Hepsi

5. Aşağıdaki doğru cevabı bulunuz

Gemideki ilaçlar SOLAS’a göre temin edilip istiflenmelidir.
Gemideki ilaçlar STCW’ e göre temin edilip istiflenmelidir.
Gemideki ilaçlar ‘’Uluslararası İşaret Kod Kitabındaki ‘’ numaralama sistemine göre istiflenmelidir
Gemideki ilaçlar II’İinci kaptanın direktifine göre istif edilmelidir.
Gemideki ilaçlar Training Manuel’e göre istiflenmelidir

6. Kırıklarda ilk yardım için; Aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır?

Hasta hareket ettirilmemeli
Kırık uçler yerine getirilmeli
Kırık tespit edilmeli
Kırık açıksa gazlı bezle kapatılmalı
Hasta sıcak tutulmalı

7. Solunum durmasından ne kadar sonra bilinç kaybı olur?

15-20 dakika
5-10 dakika
3-5 dakika
3-5 saniye
10-15 dakika

8. İlk Yardımda amaç aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Ağrı ve acıyı hafifletmektir
Kazazedenin psikolojisini düzeltmek
Daha fazla yaralanmayı önlemek
Şoku engellemek
Ölümü önleme

9. Kafa ve omurga yaralanmalarında Hasta / Yaralı nasıl taşınmalıdır?

Çarşafla
Sırtta
Kucakta
Baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürüklenir
Altın beşik yöntemi ile

10. Aşağıdakilerden hangisi elektriğe kapılmış bir kimseye yaklaşırken yapılması gerekli davranışlardan biri değildir?

Kazazedeye
Lastik bot giyilmelidir
Lastik paspasın üzerine basılmalıdır
Elektrik akımını kesilir
Elektrik kabloları iletken ve madeni nesneyle kazazededen uzaklaştırmalıdır

11. Sıcak çarpmasının belirtileri aşağıdakilerden hangisidir?

39-42 °C vücut ısısı
Nabız ve solunum hızında artma
Bilinç bulanıklığı, uyku hali, sinirlilik, bilinç kaybı, koma hali
Sıcak deri, yüzde kızarıklık, ileri derecede solgunluk
Hepsi