STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Test 8

STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Soruları Ücretsiz Test- 8 Testimiz 10 sorudan oluşmaktadır, testler Gasm sınav merkezi

1.

STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Soruları Ücretsiz Test- 8 Testimiz 10 sorudan oluşmaktadır, testler Gasm sınav merkezi sisteminde olduğu gibi 5 cevap şıklı olup sadece bir tanesi doğru. 10 Sorudan 7 soruyu ve daha fazlasını doğru yaparsanız testi başarılı geçmiş sayılırsınız. (Buradaki testler için yüzde 70 başarı oranı)

Daha fazla k Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Gemilerde kapalı alanlar insanların girişine imkan veren, ancak, normal kullanım olarak içinde bulunulmasını gerektirmeyen bir amaç için yapılmış olup bunların büyük çoğunluğunu tanklar ve yük alanları oluşturmaktadır. Bununla birlikte tank ve yük alanları haricindeki kapalı alanlar da mevcuttur. Aşağıdaki kompartıman çeşitlerinden hangisi tank veya yükle ilgili bir kapalı alan değildir?

Balast
Yağ
Atık su
Tatlı su
Koferdam

3. Aşağıdakilerden hangisi “acil durumdur”?

Varagele işlemleri
Ağır hava koşullarında seyir
Stabilite işlemleri
Geminin oturması
Su geçirmez bütünlüğün emniyete alınması

4. Gemilerde sıklıkla kullanılan “ Deniz bağlarının vurulması” ifadesinden ne anlıyorsunuz?

Ambar, güverte ve depolarda bulunan hareketli ağır yük ve malzemelerin bağlanması
Sandalyelerin deniz bağı zincirlerinin takılması
Küçük hareketli malzemelerin dolap ve masa çekmecelerine konup, tüm kapak ve çekmecelerin kilitlenmesi
Raf malzemelerinin raflara konup korkuluklarının takılması
Hepsi doğru

5. Uluslararası denizlerin gemiler tarafından kirletilmesinin önlenmesi için hazırlanan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

GMDSS
MARPOL
SOLAS
STCW
ISPS

6. Aşağıdaki ifadelerden role talimleri ile ilgili doğru olanı seçiniz.

Her personel, ayda en az bir defa gemiyi terk ve bir defa da yangın talimine katılır.
24 saatten fazla seyir yapılacak ise yolcular, gemi seyre çıktıktan sonra 36 saat içinde gemiyi terk istasyonlarına alınır.
Personelin 5’inden fazlası katılmamışsa, geminin bulunduğu limanı terk ettikten sonra 24 saat içinde personel ile role talimleri yapılır.
Bir gemi adamının gemiye katılmasından sonra iki ayı geçmemek üzere en kısa sürede yapılacaktır.
Bütün can filikaları her 6 ayda en az bir defa biraz aşağı mayna edilmelidir.

7. Aşağıdaki cihazlardan hangisi ile gemi batarken alınamazsa otomatik olarak su üzerine çıkar?

SART
VHF cihazı
El VHF Cihazı
EPIRB
MF EPIRB

8. Aşağıdaki görevlerden hangisi role cetvellerinde gösterilmez?

Yangın ekibinin personelle donatılması
Can kurtarma vasıtasının ve teçhizatının kullanıma hazır bulundurulması ve donatılması
Personel veya yolcuların yemek yeme yerleri
Can kurtarma vasıtasının hazırlanıp, denize indirilmesi
Haberleşme cihazlarının kullanılması

9. Yağcı sınıfı yeterliği ile iki yıl deniz hizmeti gösterilirse hangi yeterliliğe yükselme yapılabilir?

Gemici
Silici
Makine Reisi
Kıdemli Makineci
Makine Lostromosu

10. Gemilerde personelin özel iş ayakkabısı giymesi zorunludur. Bu ayakkabılar aşağıda belirtilen özelliklerden hangilerine sahip olmalıdır?

İç tabanı ortopedik ve antibakteriyel malzemeden yapılmalı, uzun süre kullanımda yorgunluğa sebep olmamalı ve mantar oluşumuna müsaade etmemelidir.
Burun kısımları çelik korumalı olmalı ve üzerine düşen ağır cisimlerden ayak parmaklarını korumalıdır.
Tabanları kalın ve iç tarafları hava yastıklı olmalı ve yüksekten atlama ve zemindeki darbe gibi durumlarda ayağı şoklardan korumalıdır.
Taban kalın ve özel lastikten yapılmalı, kaymalara ve elektrik çarpmasına karşı korumalıdır.
Hepsi doğrudur.

11. Bir gemide gemi jurnali tutulması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Gemi 5 gross tondan büyük olmalı
Gemi 18 gross tondan büyük olmalı
Gemi 15 gross tondan büyük olmalı
Gemi 10 gross tondan büyük olmalı
Gross ton ayrımı yoktur