STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Test 10

STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Soruları Ücretsiz Test- 10. Testimiz 10 sorudan oluşmaktadır, testler Gasm sınav

1.

STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Soruları Ücretsiz Test- 10. Testimiz 10 sorudan oluşmaktadır, testler Gasm sınav merkezi sisteminde olduğu gibi 5 cevap şıklı olup sadece bir tanesi doğru. 10 Sorudan 7 soruyu ve daha fazlasını doğru yaparsanız testi başarılı geçmiş sayılırsınız. (Buradaki testler için yüzde 70 başarı oranı)

Daha fazla k Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Hareket halindeki bir tekneden denize adam düşmesi halinde vardiya zabiti tarafından yapılacak ilk iş nedir?

Dümeni adamın düştüğü tarafa alabandaya basmak
Gemi kaptanına haber vermek
Makine dairesine haber vermek
Alarm çalmak
VHF ile çevredeki gemi ve birimlere haber vermek

3. Aşağıdakilerden hangisi Acil Durumdur?

Güverte aydınlatmalarının yanmaması
Kuzinede yangın
GPS arızası
Telsiz arızası
Radar arızası

4. Aşağıdakilerden hangisi batan bir geminin oluşturduğu tehlikelerden değildir?

Köpek balıkları
Zehirli duman
Gemiden sızan yakıt
Denize dökülen yükler
Girdap

5. Denizdeki bir kazazede can salına yada can filikasına hangi pozisyonda alınmalıdır?

Dikey
Yanlamasına
Baş aşağı
Sırt üstü ve yatay
Yatay

6. Kaptan’ın sevk ve idare edebileceği gemilerin gros tonajı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru şekilde belirtilmiştir?

1000
500-3000
5000
300
500

7. Hangisi özel alan dışında 3 mil atılabilen çöp tipidir?

Parçalanmış yiyecek atıkları
Yüzmeyen katı madde
Parçalanmamış yiyecek atıkları
Yüzer katı madde
Plastikler

8. Aşağıdaki rüzgarla ilgili eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

Güneybatı-Lodos
Doğu-Yıldız
Kuzeybatı-Poyraz
Kuzeydoğu-Karayel
Batı-Kıble

9. Gemi, karadan kaç mil uzaklaştıktan sonra DANEÇ çöplerini denize atabilir?

10
12
20
25
30

10. Denizdeki herhangi bir gemi kaptanının; denizdeki bir gemi, uçak veya can salının tehlikede olduğuna dair mesaj aldığı takdirde, sorumluluğu ve yapması gerekli işler aşağıdaki kısım ve kurallardan hangisinde tanımlanmıştır?

Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi(SOLAS) Kısım –V, Kural 9
Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi(SOLAS) Kısım – V, Kural 10
Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi(SOLAS) Kısım – VI, Kural 10
Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi(SOLAS) Kısım – IV, Kural 9
Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi(SOLAS) Kısım – IV, Kural 10

11. Acil durumun tanımı : ……………………………………………durumdur. Aşağıdakilerden hangisi noktalı yere yazıldığında, acil durum tarifini tanımlar?

Bilinmeyen olağanüstü durumdur
Bilinen olağanüstü durumdur
Deniz kirliliğinin olabileceği durumdur
Can kaybının olabileceği durumdur
Ağır hava koşullarda yapılan durumdur