STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Test 1

STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Online Deneme Hazırlık Sınavı 1. Test. Personel Güvenliği Ve Sosyal Sorumluluk;

1.

STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Online Deneme Hazırlık Sınavı 1. Test. Personel Güvenliği Ve Sosyal Sorumluluk; Tüm gemi adamların alması gereken bir eğitim ve eğitime bağlı sertifikadan oluşmaktadır. Testte 10 soru yer almaktadır, testimiz Gemi Adamları Sınav Merkezi (GASM) sisteminde olduğu gibi 5 şıklı olup, sadece tek bir tanesi doğrudur. 10 Sorudan 7 yada daha fazlasını doğru yaparsanız testi başarılı geçmiş sayılırsınız. (Buradaki testler için yüzde 70 başarı oranı)

STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Eğitimi Amacı; gemiden atılan sıvı ve katı kirleticiler ile denizin kirletilmesinin nasıl engelleyeceği ve gemideki çalışma ve acil durum tehlikelerine karşı nasıl tedbir alınacağı ile ilgili konuların verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Aşağıdakilerden hangisi güvertenin kayganlaşmasına neden olan sebeplerdendir?

Güverte üzerinde bulunan yağ artıkları
Güverte üzerindeki yakıt sızıntısı
Güvertenin temizleyici solventlerden yeterince arındırılmaması
Güverte üzerindeki deniz suyu kaynaklı tuz kalıntıları
Hepsi doğrudur

3. Gemiden Denizlerin Kirlenmesini Önleme Acil Planı’nda , denizin kirlenmesinde acil olarak kullanmak üzere, bir çanta (Oil Spill Kit) içinde temizlik malzemelerinin hazır olarak bulundurulması da yer almaktadır. Aşağıdakilerden hangisi malzemeler arasında yer alır ?

Güvertedeki yakıt-yağı toplamak için faraş ve kova
Denize yakıt-yağ gitmemesi için frengi tapaları
Denizdeki yakıt-yağın zararlı yapısını bozarak çökerten kimyasallar
Denizdeki yakıt-yağın yayılmasını önlemek için bariyer
Hepsi doğru

4. Dalma giysisi giyen bir insan aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

Kısa mesafe yüzebilir ve can kurtarma aracına çıkabilir
5 m uzunluğundaki bir çarmıhtan iner ve çıkar
Gemiyi terk esnasında normal görevlerini yapar
Can yeleği giyebilir
4.5m olarak belirlenmiştir fakat 6m kısıtlaması yoktur

5. Acil durumlarda mümkün olduğunca aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

Yalnız müdahale etmekten mümkün olduğunca kaçınarak, durum diğer mürettebata bildirilir
Acil durum ilan edildiğinde can yeleği giyilerek role kartındaki görev yerine gidilir
Hiç bir acil durumda kaptan emri olmadan gemi terk edilmemelidir
Gerek can gerekse mal güvenliğini sağlayabilmek amacıyla bilgi, tecrübe ve ekip halinde disiplin içerisinde çalışılır
Olayı görür görmez yalnız da olunsa hemen müdahale edilir

6. Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre; “09.09.2009”’tan sonra işe başlayan bir erkek gemiadamının SSK’dan emekli olabilmesi için diğer şartları yerine getirdikten sonra tamamlaması gereken prim ödeme süresi kaç gündür?

7000
6975
6000
5975
5900

7. Gemide işin bir haftadan fazla süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığı zaman, bu süreye rastlayan hafta tatili ücreti nasıl ödenir?

Gündelik tutarın u’i ödenir
Herhangi bir ödeme yapılmaz
Gündelik tutarın 0’ü ödenir
Gündelik tutarın P’si ödenir
Gündelik tutarın %’i ödenir

8. Deniz İş Kanununa göre gemi adamına ücret ödeme devresi ne kadardan fazla olamaz?

1 aydan
6 aydan
2 haftadan
1 haftadan
3 aydan

9. Gemi adamları hizmet mukavelesinde aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

Sözleşmenin yapıldığı yer ve tarih
Gemi adamının adının yer alması
İşverenin adının yer alması
Yazılı olması
Kefilin adı ve adresi

10. “1986 yılından itibaren SOLAS kuralları gereği, gemilerdeki can kurtarma vasıtalarına bir yenilik olarak Kurtarma Botları ilave edilmiştir. …… GT’dan küçük yolcu gemilerinde en az ….. adet kurtarma botu bulunmalıdır.” İfadesindeki boşluklar için doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

500 / 1
400 / 2
500 / 2
400 / 1
600 / 1

11. STCW 78 Sözleşmesine göre gemilerde aşırı alkol kullanımını önlemek için nefeste saptanacak kan alkol seviyesi (BAC) ne kadar olacaktır?

(BAC) % 0,02 ya da 0,10 mg/l oranından fazla olmayacaktır
(BAC) % 0,03 ya da 0,15 mg/l oranından fazla olmayacaktır
(BAC) % 0,05 ya da 0,25 mg/l oranından fazla olmayacaktır
(BAC) % 0,04 ya da 0,20 mg/l oranından fazla olmayacaktır
(BAC) % 0,01 ya da 0,05 mg/l oranından fazla olmayacaktır