STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk 9. Test

STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Soruları Ücretsiz Test- 9 Testimiz 10 sorudan oluşmaktadır, testler Gasm sınav merkezi sisteminde olduğu gibi 5 cevap şıklı

1.

STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Soruları Ücretsiz Test- 9 Testimiz 10 sorudan oluşmaktadır, testler Gasm sınav merkezi sisteminde olduğu gibi 5 cevap şıklı olup sadece bir tanesi doğru. 10 Sorudan 7 soruyu ve daha fazlasını doğru yaparsanız testi başarılı geçmiş sayılırsınız. (Buradaki testler için yüzde 70 başarı oranı)

Daha fazla k Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Gemi adamlarının uyması gereken temel prensiplerden birisi değildir?

Verilen görevleri yapmak
Disiplin
Alkol ve uyuşturucu kullanmamak
Gemide yapılan eğitim ve role talimlerine katılmak
Hastalık bahanesiyle işten kaçma

3. Aşağıdakilerden hangisi gemiyi terk ettikten hemen sonra dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

Gemiyi terk ettikten sonra gemiden en az 50 metre uzaklaşmak gerekir.
Batan gemi yardım istemiş ise, yardım çağrısına gelecek gemiler için ilk 24 saat mevkii muhafazası yapılır.
Gemiden uzaklaşarak mesafeye bakılmaksızın en yakın sahile doğru gidilir.
Can sallarının arasındaki mesafe en az 10-15 metre olmalıdır.
Diğer sallar ile bir araya toplanılır.

4. Role eğitimlerine, personelin dörtte biri katılmadığında, ne kadar zaman içinde tekrarlanmalıdır?

24 saat içinde
48 saat içinde
20 saat içinde
12 saat içinde
18 saat içinde

5. Geminin Karaya oturması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Geminin içinde bulunduğu şartları belirten flama ve ışıkları donatılır
Harita üzerinde Geminin tam pozisyonunu işaretlenir
Yağ-yakıt sızıntısı durumunda MAREP'e göre hareket edilir
Hava raporu, rüzgar-akıntı yönü ve şiddetini kontrol edilir
Geminin oturduğu mahaldeki çeşitli noktalardan iskandil alarak kaydedilir

6. Aşağıdaki bulutlardan hangisi sabahın erken saatlerinde görülmesi karanın yakın olduğunun belirtisidir?

Cirrostratus
Cumulus
Cirrus
Stratocumulus
Stratüs

7. Aşağıdakilerden hangisi bir tehlike mesajında olması gereken bilgilerden değildir?

Geminin terk edildiği saat
Geminin kimliği
Deniz suyu sıcaklığı
Geminin mevkii
Tehlikenin ve istenen yardımının niteliği

8. İşi üç yıldan fazla sürmüş gemi adamı , İş Akdinin Feshi için Önel süresi kaç haftadır?

8 haftadır
3 haftadır
6 haftadır
2 haftadır
4 haftadır

9. Gemide helikopter operasyonlarında olabilecek helikopter kazalarına karşı hazırlanması gereken acil durum planları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Köpük sıkma operasyonu için en az iki adet yangın söndürme donanımlı personel bulunacaktır.
Uygun eldiven ve kauçuk bot giymiş bir kurtarma kancası kullanıcısı bulunacaktır.
Kurtarma operasyonu için bir adet yangın söndürme donanımlı personel bulunacaktır.
Denize adam düşmesine karşı bir can kurtarma botu indirilmeye hazır bulunacaktır.
Hepsi doğrudur.

10. Bir boğaz veya kanalın ortasından seyredilirken, seyredilen bu hatta ne isim verilir?

Orta şerit
Kerteriz hattı
Kılavuz hattı
Transit hattı
Talveg hattı

11. “Pilot Ladder” (Pilot Çarmıh) larının alttan (deniz tarafından) kaçıncı basamak, uzun basamak olmak mecburiyetindedir?

5.’ inci basamak
9.’ uncu basamak
3.’ üncü basamak
8.’ inci basamak
4.’ üncü basamak