STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk 7. Test

STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Soruları Ücretsiz Test- 7 Testimiz 10 sorudan oluşmaktadır, testler Gasm sınav merkezi sisteminde olduğu gibi 5 cevap şıklı olup sadece bir tanesi doğru. 1

1.

STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Soruları Ücretsiz Test- 7 Testimiz 10 sorudan oluşmaktadır, testler Gasm sınav merkezi sisteminde olduğu gibi 5 cevap şıklı olup sadece bir tanesi doğru. 10 Sorudan 7 soruyu ve daha fazlasını doğru yaparsanız testi başarılı geçmiş sayılırsınız. (Buradaki testler için yüzde 70 başarı oranı)

Daha fazla k Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Karaya oturmuş bir geminin yeniden hareket ettirilebilmesi için yükün, yakıtın veya kumanyanın tümünün ya da bir kısmının diğer deniz araçlarına aktarılmasıyla ortaya çıkan masraflara ne denir?

Yüzdürme müşterek avaryası
Gemi hafifletme müşterek avaryası
Karaya oturtma müşterek avaryası
Barınma müşterek avaryası
Denize yük atma müşterek avaryası

3. Yıllık izin süresi 18 ay çalışan bir gemi adamı için en az ne kadardır?

15 Gün
1 Ay
2 Ay
45 Gün
40 Gün

4. Donatana karşı açılacak bütün davalarda yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Liman başkanlıklarının istediği yerdeki mahkemedir
Deniz Müsteşarlığının bulunduğu şehirdeki mahkemedir
Bağlama Limanı Mahkemesidir
Donatanın seçeceği yerdeki mahkemedir
Herhangi bir sulh hukuk mahkemesidir

5. Boyu 180 -240 metre arası Yolcu Gemilerinde bulunması gereken minimum Can Simidi sayısı nedir?

8
12
18
24
30

6. Dümenin su içindeki en geniş kısmına ne denir?

Yelpaze
Yeke
Yüz
Kanat
Kol

7. Gemide meydana gelecek bir kaza durumunda öncelikleri doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

İnsan Hayatı – Gemi – Yük – Çevre
Gemi – İnsan Hayatı – Gemi – Çevre
Gemi – İnsan Hayatı – Yük – Çevre
İnsan Hayatı – Çevre – Gemi – Yük
İnsan Hayatı – Gemi – Çevre – Yük

8. Deniz İş Kanununa göre; aynı işveren emrinde veya aynı gemide, bir takvim yılı içerisinde en az kaç ay çalışan bir gemi adamı yıllık ücretli izne hak kazanır?

1 ay
3 ay
6 ay
9 ay
10 ay

9. Geminin manevrası sırasında kaptan (süvari) nın mevkisi hangisidir?

Kıçüstü
Başüstü
Makine kontrol
Kamarası
Köprü üstü

10. İyi havayı gösteren küçük ve şişman bulutların adı nedir?

Sirüs
Kümülüs
Altocümülüs
Kümülonimbüs
Stratus

11. Hangi tür kirleticilerin denize atılması yasaktır?

Plastik maddeler
Kağıt parçaları, cam, şişe
Kaplama ve ambalaj malzemeleri
Tahta parçaları
Gıda atıklar