STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk 4. Test

STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Soruları Ücretsiz Test- 4 Testimiz 10 sorudan oluşmaktadır, testler Gasm sınav merkezi sisteminde olduğu gibi 5 cevap şıklı

1.

STCW Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Soruları Ücretsiz Test- 4 Testimiz 10 sorudan oluşmaktadır, testler Gasm sınav merkezi sisteminde olduğu gibi 5 cevap şıklı olup sadece bir tanesi doğru. 10 Sorudan 7 soruyu ve daha fazlasını doğru yaparsanız testi başarılı geçmiş sayılırsınız. (Buradaki testler için yüzde 70 başarı oranı)

Daha fazla k Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Deniz İş Kanununa göre; yıllık ücretli izine hak kazanmış bir gemiadamı diler ise işverenden veya işveren vekilinden en fazla kaç gün ücretsiz yol izni isteyebilir?

2
3
5
7
10

3. Denizlerin gemiler tarafından petrol ile kirletilmesinin önlenmesine yönelik olarak alınan tedbirler ve yakıt ile ilgili yapılan işlemlerin kayıt edildiği belge aşağıdakilerden hangisidir?

İskandil kayıt defteri
MARPOL jurnali
SOPEP jurnali
Sintine kayıt defteri
Yağ kayıt jurnalı (Oil Record Book)

4. Alabandadan alabandaya ve dipten güverteye kadar, gemi teknesini bölümlere ayıran çelik saç perdelere ne denir?

Küpeşte trizi
Bölme perdeleri
Baş-kıç bodoslama
Kaplama saçı
Küpeşte

5. “Pilot Ladder (Pilot Çarmıhı)”, Fribordu kaç metreden fazla gemiler için ilave olarak borda iskelesi kurulmalıdır?

5 Metre
6 Metre
7 Metre
8 Metre
9 Metre

6. Gemide vardiya tutan gemiadamları ve emniyet, kirliliğin önlenmesi ve güvenlikle ilgili görevleri bulunan gemi adamlarının dinlenme periyotları arasındaki süre birbirini takip eden kaç saati aşamaz.

7 Saat
8 Saat
10 Saat
12 Saat
14 Saat

7. Yükü bir rampa üzerinden tekerlekli araçlarla yüklenip boşaltılacak şekilde inşa edilmiş ticaret gemisi aşağıdakilerden hangisidir?

Kırkambar gemisi
Ro-ro yük gemisi
Yüksek hızlı hafif gemi
Balıkçı gemisi
Tanker

8. Güvertede oluşturulan acil durum müdahale ekibinin Amiri kimdir?

IV.Zabit
I.Zabit
II.Zabit
Kaptan
III.Zabit

9. Eğer gemi demirde ise ve geminin kendisine ait filikası ile sahile servis yapılacaksa aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir ?

Geceyse can filikası seyir fenerleri ile donatılmalıdır
Haberleşme için el telsizi bulunmalıdır
Herkes can yeleği giymelidir
Filikayı ehil olan görevli kullanmalıdır
Hepsi doğrudur

10. ’’DENİZ ANASI’’(Drown proofing) tekniğini aşağıdakilerden hangisi açıklamaktadır?

Kişinin suda kendini rahat bıraktığı ve nefes alışları arasında başın suya girmesi
Yükü belli bir plana göre istiflemek
Değişik tarzlarda yüzmek
Gemiyi süratli ve planlı olarak terk etmek
Kişinin acil durumda süratli karar verebilmesi

11. Personelin kişisel haklarından olan iaşe ve ibate kelimesi neyi ifade eder?

Yiyeceğinin ve kalacak yerinin sağlanması
Sigorta primlerinin yatırılması
Yiyeceğinin ve içeceğinin sağlanması
Maaşının ve kalacak yerinin sağlanması
Ücretinin ve maaşının sağlanması