STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 22

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 22 Denizde Kişisel Can Kurtarma eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir.

1.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 2

Denizde Kişisel Can Kurtarma eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması ile başarınıza istinaden Liman Başkanlıkları tarafından, Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri sertifika almaya hak kazanırsınız. Aşağıdaki testte 10 adet soru bulunmaktadır, her soru için 5 cevap şıkkı bulunmakta ve tek bir cevap doğrudur. Testinizin başarılı sayılabilmesi için 10 sorudan 7 sini bilmeniz gerekir % 70 oranı ve zaman sınırı bulunmaması sitemize özeldir.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Amacı;


Kişisel can kurtarma araçlarını kullanma, gemiyi terk
yerlerine geçiş, denize atlama, denizde ve can salında sağlıklı
yaşamı devam ettirmek için tedbir alma ile ilgili konuların
verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla kişisel can kurtarma teknikleri Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Aşağıdaki bilgilerden hangisi bir tehlike mesajının içeriği değildir?

a) Personelin uyruğu
b) Geminin mevkii
c) Tehlikenin ve istenen yardımın niteliği
d) Geminin kimliği
e) Kurtarma işleminin kolaylaştıracak bilgiler.

3. Suya dalış giysisi (immersion suit) nin 0o sıcaklıktaki deniz suyunda kurtarılmayı bekleyen bir kazazedeye ne gibi bir faydası vardır?

a) Bu sıcaklıkta yüzdürme etkisi yalnızca 5 saattir, daha sonra batar.
b) Giyen kişinin vücut ısısının 6 saat sonra en fazla 2 derece ısı kaybına uğramasını sağlar.
c) Isı yalıtımı ancak 10o su sıcaklığına kadar dayanır.
d) Bu sıcaklıktaki suda bu elbiseylke günlerce kalabilir, hiç üşümez
e) Bu giysi 0o sıcaklıkta bir işe yaramaz.

4. Can yeleği giyinmiş olarak suya atlamak zorunda kalınırsa, atlama usulü hangisi olmalıdır?

a) Balıklama
b) Çömlekleme
c) Çivileme ve kollar yana açılarak
d) Sırt üstü
e) Çivileme ve bir elle ağız ve burnu kapatarak

5. Immersion suit (suya dalış giysisi) hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Gemiyi terk ederken bu elbise yürüme, merdiven tırmanma ve yerden eğilip bir şey alabilme gibi vücut hareketlerine müsaade eder
b) Bu elbiseyi ancak iyi yüzme bilenler giyebilir. Yüzme bilmeyenlerin bununla su üzerinde kalabilmesi çok zordur.
c) Bu elbise vücut ısısını içerde tutar ve hipotermiye karşı haftalarca koruma sağlar
d) Bu elbise ateşe dayanıklıdır ve giyen kişiyi suda yanan yağların arasında yüzerken alevlerden korur
e) Bu elbise kişinin hareket kaabiliyetini çok ciddi şekilde kısıtladığından dolayı ancak gemiyi terkten saniyeler önce giyilmelidir.

6. ) Suya dalış giysisi (immersion suit) giyinmiş olarak- elbisenin hasar görmemesi için- en fazla ne kadar yükseklikten suya atlanabilir?

d) 2 metre
a) 4.5 metre
c) yükseklik önemli değildir
b) 6 metre
e) 10 metre

7. Gemiden can yeleğiyle suya atladıktan sonra ilk yapılacak iş hangisidir?

a) Gemiden derhal 50 metre kadar uzaklaşmak
b) Derhal gemiden 1000 metre açılmak
c) Gemiden hemen 150 metre kadar uzaklaşmak
d) Gemiden 10 metre uzaklaşmak
e) Gemiden derhal 500 metre uzaklaşmak

8. Kışın Kuzey Denizi’nde batan bir gemiden denize atlayan bir kazazede için en büyük tehlike hangisidir?

a) Susuzluk
b) Boğulma
c) Hipotermi
d) Moral bozulması
e) Açlık

9. Can yeleği giymiş vaziyette en fazla kaç metre yükseklikten denize atlamak gerekir?

a) 4,5 metre
b) 15 metre
c) 5,5 metre
d) 3 metre
e) 10 metre

10. 280 metre tam boya sahip bir dökme yük gemisinde toplam en az kaç adet can simidi bulunmalıdır?

a) 15 adet
b) 10 adet
c) 8 adet
d) 12 adet
e) 14 adet

11. Can filikası veya Can Salına bindikten sonra ilk olarak ne zaman gıda alınmalı veya su içilmelidir?

a) 48 saat içinde
b) İlk anda biraz gıda ve su alınmalı, sonra 48 saat dolunca tekrar alınmalıdır
c) 24 saat sonra
d) 6 saat sonra
e) 12 saat sonra