STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 20

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 20 Denizde Kişisel Can Kurtarma eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir.

1.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 20

Denizde Kişisel Can Kurtarma eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması ile başarınıza istinaden Liman Başkanlıkları tarafından, Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri sertifika almaya hak kazanırsınız. Aşağıdaki testte 10 adet soru bulunmaktadır, her soru için 5 cevap şıkkı bulunmakta ve tek bir cevap doğrudur. Testinizin başarılı sayılabilmesi için 10 sorudan 7 sini bilmeniz gerekir % 70 oranı ve zaman sınırı bulunmaması sitemize özeldir.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Amacı;


Kişisel can kurtarma araçlarını kullanma, gemiyi terk
yerlerine geçiş, denize atlama, denizde ve can salında sağlıklı
yaşamı devam ettirmek için tedbir alma ile ilgili konuların
verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla kişisel can kurtarma teknikleri Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Can Simidinin yüzdürme özelliği ne olmalıdır?

Tatlı suda en az 15,5 kg ağırlığındaki demiri 18 saat boyunca yüzdürebilecek güçte olmalıdırlar
Tatlı suda en az 14,5 kg ağırlığındaki demiri 24 saat boyunca yüzdürebilecek güçte olmalıdırlar
Tatlı suda en az 16,5 kg ağırlığındaki demiri 24 saat boyunca yüzdürebilecek güçte olmalıdırlar
Tatlı suda en az 12,5 kg ağırlığındaki demiri 24 saat boyunca yüzdürebilecek güçte olmalıdırlar
Tatlı suda en az 13,5 kg ağırlığındaki demiri 18 saat boyunca yüzdürebilecek güçte olmalıdırlar

3. Can simitleri en az ne kadar yükseklikten düşürüldüğü zaman hasarlanmayacak özelliğe sahip olmalıdır?

4,5 m
5 m
10 m
20 m
30 m

4. SART cihazı nedir? Aşağıdakilerden doğru cevabı bulunuz.

Arama Kurtarma çalışmalarında sadece transmitter (gönderici) olarak kullanılan bir cihazdır.
Arama Kurtarma çalışmalarında hem gönderici hem de cevaplayıcı olarak kullanılan cihazdır
Arama Kurtarma çalışmalarında sadece responder(cevaplayıcı) olarak kullanılan bir cihazdır.
Sadece uçaklara arama işlevinde yardımcı olan bir cihazdır.
Sadece sahile yardım talebinde bulunan bir vericidir.

5. Bir insan hiç su içmeden ne kadar süre yaşayabilir?

7 gün
25 gün
3 gün
10 gün
30 gün

6. İnsanın vücut ısısı neden su içersindeyken, suyun dışarısında olduğundan daha çabuk düşer?

Suyun spesifik ısısı havaya göre 1000 kat fazladır
Suyun ısı geçirgenliği havadan 25 kat daha fazladır
Suyun hacimsel spesifik ısı kapasitesi havadan yaklaşık 3500 kat fazladır
Suyun hacimsel spesifik ısı kapasitesi havaya göre çok fazladır
Hepsi

7. Aşağıdakilerden hangisi can yeleklerinin özellikleri arasında yer almaz?

Yardımsız bir dakika içinde giyilebilir olmalı
Sıkıca bağlanmış bir adet düdüğü bulunmalı
En az 8 saat yanabilen 0,75 mumluk bir ışıkla donatılmış olmalı
Beyaz renkli olmalı
Yapışık vaziyette yansıtıcı bantlı olmalı

8. Can filikalarının motor yakıt tankları ne kadar ara ile boşaltılıp temizlenmeli, varsa dibindeki tortu ve artık (sludge) iyice temizlenmelidir?

Ayda bir
3 Ayda bir
6 Ayda bir
Yılda bir
2 Yılda bir

9. Boyu 167 metre olan bir yük gemisinde en az kaç adet can simidi bulunur?

8 adet
10 adet
12 adet
14 adet
15 adet

10. SOLAS’ta belirtilen teknik kurallara göre can yeleğinde bulunması gereken malzemeler hangisidir?

1 ad. Fener
1 ad. Düdük
1 ad. Köpek balığı kaçırıcı
1 ad. Düdük ve 1 ad. Fener
1 ad. El maytabı

11. EPIRB cihazı aşağıdaki hangi özelliklere sahiptir? 1Çalıştırıldığında gemi üzerine kayıtlı cihaz kimlik bilgisini gönderir 2Çalıştırıldığında gemi pozisyonu ile zaman bilgisini gönderir 3Uydulardan aldığı bilgileri ekranında gösterir 4COSPAS SARSAT uydularına 1. ve 2. Maddelerde belirtilen bilgileri gönderir 5. Gemi battığı takdirde Hidrostatik kilidi serbest kalarak su yüzeyine çıkar ve otomatik olarak çalışır

2,3,4,5
1,3,4,5
1,2,4,5
1,2,3,5
1,2,3,4