STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 19

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 19 Denizde Kişisel Can Kurtarma eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir.

1.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 19

Denizde Kişisel Can Kurtarma eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması ile başarınıza istinaden Liman Başkanlıkları tarafından, Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri sertifika almaya hak kazanırsınız. Aşağıdaki testte 10 adet soru bulunmaktadır, her soru için 5 cevap şıkkı bulunmakta ve tek bir cevap doğrudur. Testinizin başarılı sayılabilmesi için 10 sorudan 7 sini bilmeniz gerekir % 70 oranı ve zaman sınırı bulunmaması sitemize özeldir.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Amacı;


Kişisel can kurtarma araçlarını kullanma, gemiyi terk
yerlerine geçiş, denize atlama, denizde ve can salında sağlıklı
yaşamı devam ettirmek için tedbir alma ile ilgili konuların
verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla kişisel can kurtarma teknikleri Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Yüzebilir katı maddelerden dış çapı 80 cm den büyük, iç çapı 40 cm den küçük olmayacak şekilde 2,5 kg ve üzeri ağırlıkta dizayn edilmiş can kurtarma araçlarına ne denir?

Can Salı
Kurtarma aracı
Can simidi
Filika
Can yeleği

3. Boyu 200 metreden fazla Yolcu Gemilerinde bulunması gereken minimum Can Simidi sayısı nedir?

30
24
18
12
8

4. Sudaki bir kazazede için aşağıda belirtilenler içinde en önemlisi hangisidir?

Su içinde gerekenden bir saniye bile fazla kalmayınız
Vücut ısınızı korumak için, kollarınızı vücudunuza yapışık tutunuz
İmkan olduğunda bir can kurtarma vasıtasına çıkınız
Durum uygun olmadıkça yüzmeyiniz
Paniğe kapılmayınız

5. Man Over Board (MOB) olarak kullanılan can simitleri en az kaç kilo ağırlıkta olmalıdır?

2
3
4
5
6

6. Can yelekleri, ince ile bağlanmış bir düdük ve bütün yönlerden görülebilen en az …….. saat süre ile ………. mum ışık şiddetini verebilecek bir güç kaynağına sahip ışıkla donatılmalıdır.

5 / 0,65
10 / 0,80
4 / 0,50
8 / 0,75
6 / 0,50

7. Aşağıdakilerden hangisi Can Kurtarma araçlarında Hipotermiye karşı alınacak tedbirlerden değildir?

Çorapları yarım çıkartarak ayakları birleştirmek.
Can salının tabanı söndürülür.
Güneşte kalınmaz.
Zaman zaman çadırın üzerine su dökülerek içerisinin serinlemesi sağlanır.
Çok sıcaklarda gece kurumuş giymek şartı ile gündüz elbiseler ıslatılır.

8. Can yeleği giymiş vaziyette en fazla kaç metre yükseklikten denize atlamak gerekir?

3 metre
4,5 metre
5,5 metre
10 metre
15 metre

9. Gemiyi terk sırasında mümkünse kuru giysilerle, atlamadan (ıslanmadan) can kurtarma aracına binmek gerekir. Bunun asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Korkmak
Zararlı deniz canlılarından korunmak
Deniz tutmasından korunmak
Sıcaktan korunmak
Hiçbiri

10. Bir can yeleğinin en az yüzdürme kapasitesini ifade eden ağırlık değeri aşağıdakilerden hangisidir?

1,5 Kg
5 Kg
7,5 Kg
10 Kg
15 Kg

11. Açık denizde seyir durumunda olan büyük bir gemide, güvertede yüzer iple donatılmış bir can simidinin taşındığı yerden su hattına kadar olan mesafe 17 metredir. Bu yüzer halatın uzunluğu en az ne kadar olmalıdır?

17 metre
20 metre
25 metre
30 metre
34 metre