STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 18

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 18 Denizde Kişisel Can Kurtarma eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı

1.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 18

Denizde Kişisel Can Kurtarma eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması ile başarınıza istinaden Liman Başkanlıkları tarafından, Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri sertifika almaya hak kazanırsınız. Aşağıdaki testte 10 adet soru bulunmaktadır, her soru için 5 cevap şıkkı bulunmakta ve tek bir cevap doğrudur. Testinizin başarılı sayılabilmesi için 10 sorudan 7 sini bilmeniz gerekir % 70 oranı ve zaman sınırı bulunmaması sitemize özeldir.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Amacı;


Kişisel can kurtarma araçlarını kullanma, gemiyi terk
yerlerine geçiş, denize atlama, denizde ve can salında sağlıklı
yaşamı devam ettirmek için tedbir alma ile ilgili konuların
verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla kişisel can kurtarma teknikleri Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Yüzer Duman Kandili ne renk duman çıkarır?

Mor
Sarı
Kırmızı
Yeşil
Turuncu

3. Isıl koruma yardımcısı (TPA) nedir?

Şirket tarafından kışın gönderilen ve yazlık tulumlara göre daha kalın olan tulum.
Köpek balıklarının bulunduğu denizde gemi batarken gemiden suya girişte kullanılan bir çeşit özel tulumdur.
Sadece üstü açık can filikasında giyilen ve bizi yağmurdan ve güneşten koruyan bir giysidir
Gemiyi terk durumunda filika veya can salı içinde soğuktan korunmak için giyilen ısı koruyucu bir çeşit tulumdur ve bununla denize atlarsak batmayız.
Can filikası veya can salında iken ısımızı korumak maksadıyla içine girdiğimiz bir çeşit torba/tulumdur

4. Aşağıda boş bırakılan yere uygun düşen doğru cevabı bulunuz. -Her iki bordada en az birer can simidi yüzer can inceli olacak ve incenin boyu …....;.metre olacaktır.Su hattına olan mesafe düşünülmeyecektir

70
60
50
40
30

5. Filika, Can Salı ve Kurtarma botunda bulunan Isı Koruyucu Tulum (TPA), hangi ısı derecelerinde kişiyi korur?

- 30 ile - 2 derece arasında
- 40 ile - 0 derece arasında
- 20 ile + 10 derece arasında
- 15 ile + 15 derece arasında
– 10 ile + 20 derece arasında

6. SOLAS’ta belirtilen teknik kurallara göre can yeleğinde bulunması gereken malzemeler hangisidir?

1 ad. Fener
1 ad. Düdük
1 ad. Köpek balığı kaçırıcı
1 ad. Düdük ve 1 ad. Fener
1 ad. El maytabı

7. Suda vücut sıcaklığı düştükçe oksijen ve besin alma ihtiyacı azalacağından bu durum hangi hayati organlara biraz daha koruma sağlar?

Akciğer-karaciğer
Akciğer
Böbrek ve akciğer
Kalp ve beyin
Hepsi doğru

8. Gemiyi terk esnasında denize atlamak zorunda kalınırsa, rüzgara göre geminin hangi bordasından ve ne kadar yükseklikten atlanmalıdır?

Rüzgar üstünden ve mümkün olan en az yükseklikten
Rüzgar altından ve mümkün olan en yüksek yerden
Rüzgar üstünden ve mümkün olan en yüksek yerden
Rüzgar altından ve mümkün olan en alçak yerden
Rüzgar dikkate alınmadan denize en yakın yerden

9. Aşağıdakilerden hangisi can yeleğinin üstünde bulunan ekipmanlardan değildir?

Can halatı
Lamba
Düdük
Duman sinyali
Hiçbiri

10. Gemiyi terkten sonraki ilk 24 saat içersinde can salında içtiğiniz su nasıl bir etki yapar?

5 saat boyunca zinde tutar
Yorgunluğu önler
Vücut tarafından fazla emilmeden vücuttan tekrar dışarıya atıl
Deniz tutmasını önler
Sadece iki saatliğine susuzluğu giderir

11. Denize adam düştüğü görüldüğünde ilk yapacağımız iş ne olmalıdır?

Köprü üstüne haber verilir
Bir can simidi atılır köprü üstüne haber verilir
Kıç üstünde koşar
Bir can simidi atılır
Arkadaşlarına haber verir