STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 12

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 12 eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması ile başarınıza istinaden

1.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Test 12 eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması ile başarınıza istinaden Liman Başkanlıkları tarafından, Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri sertifika almaya hak kazanırsınız. Aşağıdaki testte 10 adet soru bulunmaktadır, her soru için 5 cevap şıkkı bulunmakta ve tek bir cevap doğrudur. Testinizin başarılı sayılabilmesi için 10 sorudan 7 sini bilmeniz gerekir % 70 oranı ve zaman sınırı bulunmaması sitemize özeldir.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Amacı;


Kişisel can kurtarma araçlarını kullanma, gemiyi terk
yerlerine geçiş, denize atlama, denizde ve can salında sağlıklı
yaşamı devam ettirmek için tedbir alma ile ilgili konuların
verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla kişisel can kurtarma teknikleri Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Can filikalarında bulunan yürütme araçları nelerdir?

Kürek-Can salı-Motor
Kürek-Yelken-Motor
Motor-Can yeleği- Pervane
Yelken- Kürek-Demir
Yelken-Can salı- Kürek

3. Immersion suit (suya dalış giysisi) hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Gemiyi terk ederken bu elbise yürüme, merdiven tırmanma ve yerden eğilip bir şey alabilme gibi vücut hareketlerine müsaade eder
Gemiyi terk ederken bu elbise yürüme, merdiven tırmanma ve yerden eğilip bir şey alabilme gibi vücut hareketlerine müsaade eder
Bu elbise vücut ısısını içerde tutar ve hipotermiye karşı haftalarca koruma sağlar
Bu elbise ateşe dayanıklıdır ve giyen kişiyi suda yanan yağların arasında yüzerken alevlerden korur
Bu elbise kişinin hareket kaabiliyetini çok ciddi şekilde kısıtladığından dolayı ancak gemiyi terkten saniyeler önce giyilmelidir

4. Gemi boyu 200 metreden büyük Yük gemisinde kaç adet Can Simidi olmalıdır?

8
12
14
16
10

5. Aşağıda boş bırakılan yere uygun düşen doğru cevabı bulunuz. -El maytapları suyun …..cm altında ,…..saniye batırıldıktan sonra bile dışarı alındığında yanmaya devam eder.

10 – 10
15 - 15
20 - 20
25 - 25
30 – 30

6. Bir gemide kaç adet can simidi kendiliğinden yanan ışıkla donatılmalıdır?

toplam can simitlerinin ` ı.
2 adet
8 adet
Toplam can simitlerinin en az yarısı
4 adet

7. Aşağıdakilerden hangisi SOLAS gereği gemilerde bulundurulması gereken can kurtarma teçhizatının, sahip olması gereken özelliklerinden birisidir?

Tüm teçhizat mavi renk olmalıdır
Güneşte kalmamalıdır
Bulundukları yerde -30 ile +65 C sıcaklıkta bozulmamalıdır
Yağdan etkilenebilir
Deniz suyundan etkilenebilir

8. Dalma giysileri 0°C suda, vücut ısısı 35°C altına düşmeden en az ne kadar süre denizde kalmamızı sağlar?

6 saat
8 saat
9 saat
10 saat
30 saat

9. Aşağıda boş bırakılan yere uygun düşen doğru cevabı bulunuz. -VHF EPIRB’İ …. ’den kendi teknesinin tanınma numarasını VHF menzil içindeki sahil istasyonuna bildirir.

VHF kanal 67
VHF kanal 6
VHF kanal 11
VHF kanal 70
VHF kanal 16

10. Can yeleklerine takılan ışıkların aydınlatma gücü en az ne kadar olmalı ve en az ne kadar süre bu gücü sağlamalıdır?

1,5 mum- 6 saat
1 mum- 7 saat
2 mum- 4 saat
3,5 mum- 12 saat
0,75 mum- 8 saat

11. Can simidiyle kullanılan duman işareti sakin suda en az ne kadar süreyle duman çıkaracaktır?

5 dakika
8 dakika
10 dakika
15 dakika
20 dakika