STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Basit Test 6

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Basit Test 6 Denizde Kişisel Can Kurtarma eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması ile başarınıza istinaden Liman

1.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Basit Test 6

Denizde Kişisel Can Kurtarma eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması ile başarınıza istinaden Liman Başkanlıkları tarafından, Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri sertifika almaya hak kazanırsınız. Aşağıdaki testte 10 adet soru bulunmaktadır, her soru için 2 cevap şıkkı bulunmakta ve tek bir cevap doğrudur. Testimiz doğru ve yanlış olarak basit bir alıştırma testidir. Sınava girdiğiniz testler 5 cevap şıklıdır. Buradaki Test sadece alıştırma testidir. Daha önce çıkmış sorulardan elenerek hazırlanmıştır. Testinizin başarılı sayılabilmesi için 10 sorudan 7 sini bilmeniz gerekir % 70 oranı ve zaman sınırı bulunmaması sitemize özeldir.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Amacı;


Kişisel can kurtarma araçlarını kullanma, gemiyi terk
yerlerine geçiş, denize atlama, denizde ve can salında sağlıklı
yaşamı devam ettirmek için tedbir alma ile ilgili konuların
verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla kişisel can kurtarma teknikleri Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Denizde can yelekli olarak su içinde kalan bir kazazedeyi bekleyen en büyük tehlike Hipotermidir.

Doğru
Yanlış

3. Can yeleği kişisel can kurtarma aracıdır.

Doğru
Yanlış

4. Can Salı ve can filikasında bulunan kuru gıda (yiyecek) lar kişi başına en az ne 15000 Kilojul enerji verir.

Doğru
Yanlış

5. Can yeleği tipleri toplam 8 çeşittir

Doğru
Yanlış

6. Denizde hayatta kalmak ana hatlarıyla dört faktöre bağlıdır.

Doğru
Yanlış

7. Paraşütlü işaret fişeği 90 saniye süre ile yanar.

Doğru
Yanlış

8. Boyu 115 metre olan bir yolcu gemisinde toplam en az 12 adet can simidi bulunmalıdır

Doğru
Yanlış

9. “Yakın sefer” yapan gemilerde, şişirilebilir can salları içindeki malzemeler açısından, Paket (B) tip paket bulundurmak mecburiyetindedir?

Doğru
Yanlış

10. Bir gemide 5 adet can simidi yüzer halatla donatılmış olmalıdır.

Doğru
Yanlış

11. Paraşütlü işaret fişeği 40 saniye süre ile yanar.

Doğru
Yanlış