STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma 3. Test 

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma 3. Test  eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması ile başarınıza istinaden Liman Başkanlıkları

1.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma 3. Test  eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması ile başarınıza istinaden Liman Başkanlıkları tarafından, Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri sertifika almaya hak kazanırsınız. Aşağıdaki testte 10 adet soru bulunmaktadır, her soru için 5 cevap şıkkı bulunmakta ve tek bir cevap doğrudur. Testinizin başarılı sayılabilmesi için 10 sorudan 7 sini bilmeniz gerekir % 70 oranı ve zaman sınırı bulunmaması sitemize özeldir.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Amacı;


Kişisel can kurtarma araçlarını kullanma, gemiyi terk
yerlerine geçiş, denize atlama, denizde ve can salında sağlıklı
yaşamı devam ettirmek için tedbir alma ile ilgili konuların
verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla kişisel can kurtarma teknikleri Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Hangisi can simitlerinin istifinde uyulacak kurallardan değildir ?

Açık güvertelerine
Sancak ve iskele taraflardaki dolaplarda kilitli olarak
En az 1 tanesi kıça yakın olacak şekilde
Yerlerinden kolayca alınacak şekilde
Geminin iki yanına eşit olarak dağıtılmış olarak

3. Aşağıdakilerden hangisi can filikasında bulunan işaret verme teçhizatından biri değildir?

Düdük
İşaret aynası
Deniz Markalama Boyası
El feneri
Can simidi

4. Boyu 60 -120 metre arası Yolcu Gemilerinde bulunması gereken minimum Can Simidi sayısı nedir?

8
12
18
24
30

5. Gemiyi yaş terk etmek mecburiyetinde kalındığında………………… metre yükseklikten ve ……………. çivileme atlanır. Boşluklara uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Çivileme / rüzgar üstü bordadan
4,5 metre / rüzgar altı kırlangıçtan
4,5 metre / rüzgar altı bordadan
Çivileme / rüzgar altı bordadan
4,5 metre / rüzgar üstü bordadan

6. Can sallarında bulunan yiyecek miktarı kişi başı en az kaç kilo kalori olmalıdır?

2000 Kilo Kalori
3000 Kilo Kalori
2400 Kilo Kalori
1500 Kilo Kalori
1000 Kilo Kalori

7. Soğuk su içersinde canlı kalabilme açısından, gemilerde bulunan en önemli kişisel can kurtarma ekipmanı hangisidir?

Can simidi
Suya dalış giysisi (immersion suit)
Can yeleği
Isıl koruyucu tulum (TPA)
Dalgıç giysisi

8. Yüzer Duman Kandili suyun 10 cm altında bile en az kaç saniye süre ile duman çıkartmaya devam etmelidir.

5 Saniye
10 Saniye
60 Saniye
3 Dakika
5 Dakika

9. Can simidi ile beraber kullanılan, kendiliğinden yanmaya başlayan ışıklar en az kaç mumluk güçte olacak ve en az ne kadar süre ile bu ışığı verecektir?

1,5 mum- 8
2 mum- 4 saat
2 mum- 2 saat
3,5 mum- 6 saat
6 mum- 12 saat

10. Gemilerde Halat Atma Aletlerinin roket fişeklerinden en az kaç tane olmalıdır?

2
4
5
8
10

11. Gemiyi ıslanmadan terk etmek amacıyla kullanılabilecek çarmıhların isimleri nelerdir?

Şeytan çarmıhı - pilot çarmıhı - filika çarmıhı - gemiyi terk çarmıhı - borda ağ çarmıhı
Borda ağ çarmıhı - erzak çarmıhı - gemiye çıkma çarmıhı - filika çarmıhı - pilot çarmıhı
Pilot çarmıhı - hasta indirme çarmıhı - şeytan çarmıhı - filika çarmıhı - borda ağ çarmıhı
Cansalı çarmıhı - borda ağ çarmıhı - gemiye çıkma çarmıhı - pilot çarmıhı - şeytan çarmıhı
Şeytan çarmıhı - pilot çarmıhı - filika çarmıhı - gemiye çıkma çarmıhı - borda ağ çarmıhı