STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma 2. Testti

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma 2. Testti eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir.

1.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma 2. Testti eğitimini tüm gemi adamları alması gereken bir eğitimdir. Eğitimin başarı ile sonuçlanması ile başarınıza istinaden Liman Başkanlıkları tarafından, Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri sertifika almaya hak kazanırsınız. Aşağıdaki testte 10 adet soru bulunmaktadır, her soru için 5 cevap şıkkı bulunmakta ve tek bir cevap doğrudur. Testinizin başarılı sayılabilmesi için 10 sorudan 7 sini bilmeniz gerekir % 70 oranı ve zaman sınırı bulunmaması sitemize özeldir.

STCW Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Amacı;


Kişisel can kurtarma araçlarını kullanma, gemiyi terk
yerlerine geçiş, denize atlama, denizde ve can salında sağlıklı
yaşamı devam ettirmek için tedbir alma ile ilgili konuların
verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla kişisel can kurtarma teknikleri Online Deneme Sınavı için Buraya Tıklayınız

2. Aşağıdakilerden hangisi paraşütlü işaret fişeğinin özelliklerinden biri değildir?

Yanma süresi 40 sn.den az olmayacak
Işık şiddeti 10.000 (cd) mumdur
300 metreden az olmayan yüksekliğe erişecek
Parlak kırmızı ışık verecek
Düşme hızı 5 m/s den fazla olmayacak

3. Şahsi gemi terk hazırlığı yapmış bir gemi adamının, gemiyi yaş olarak terk ederken dikkat edeceği birinci öncelikli husus aşağıdakilerden hangisidir?

Atlayacağı su yüzeyinin kontrolü
Ufka bakması
Can yeleğinin dirsekleri vasıtasıyla sıkıştırılması
Çivileme atlaması
Ağız ve burnun kapatılması

4. 240 metre tam boya sahip bir yolcu gemisinde toplam en az kaç adet can simidi bulunmalıdır?

12
15
18
24
30

5. Can simitlerinin asgari ağırlığı ne kadardır?

2 kg
2.5 kg
3 kg
4 kg
5 kg

6. Denize düşen adama kırlangıçtan atılan can simidine bağlı olan ışıklı şamandıra (MOB) en az ne kadar süre boyunca portakal renkli duman çıkarır?

40 saniye
3 dakika
5 dakika
10 dakika
15 dakika

7. SART cihazı nedir? Aşağıdakilerden doğru cevabı bulunuz.

Arama Kurtarma çalışmalarında sadece transmitter(gönderici) olarak kullanılan bir cihazdır.
Arama Kurtarma çalışmalarında hem gönderici hem de cevaplayıcı olarak kullanılan cihazdır
Arama Kurtarma çalışmalarında sadece responder(cevaplayıcı) olarak kullanılan bir cihazdır.
Sadece uçaklara arama işlevinde yardımcı olan bir cihazdır.
Sadece sahile yardım talebinde bulunan bir vericidir.

8. Boyu 60 -120 metre arası Yolcu Gemilerinde bulunması gereken minimum Can Simidi sayısı nedir?

8
12
18
24
32

9. Filikada iken deniz suyu neden içmemeliyiz?

Daha çok susatır
Çünkü deniz suyundaki tuzun vücuttan atılması için vücuttan daha fazlası idrar yoluyla atılır
Çünkü ishal oluruz
Deniz suyu kabızlık yapar
Çünkü deniz suyu tuzludur

10. Denize düşen adama kırlangıçtan atılan can simidine bağlı olan ışıklı şamandıranın ışığı en az ne kadar süre yanar?

15 dakika
45 dakika
2 saat
30 dakika
1 saat

11. 280 metre tam boya sahip bir dökme yük gemisinde toplam en az kaç adet can simidi bulunmalıdır?

15 adet
10 adet
8 adet
12 adet
14 adet