STCW Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Test 1

STCW Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Teknikleri eğitimini tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir.

1.

STCW Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Teknikleri eğitimini tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitime akabinde eğitim başarılı olmanız ardından Can Kurtarma Araçları Kullanma Teknikleri sertifikasını kazanmaya hak kazanılır. Aşağıdaki testte 10 adet soru yer almaktadır, her soru için 5 cevap şıkkı bulunmakta ve sadece bir tanesi doğrudur. Deneme Sınavında başarılı sayılabilmesi için 10 sorudan 7 sini bilmeniz gerekir % 70 oranı ve zaman sınırı bulunmaması sitemize özeldir.

Can Kurtarma Araçlarını Kullanmada Yeterlilik Tanımı; Gemideki toplu can kurtarma araçları ve özellikleri; bu araçlara güvenli binileceği ve araçların denize indirilmeleri, kurtarma yardımını beklemeye hazırlık konularının verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliliği Testleri için Buraya Tıklayınız

2. Aşağıdakilerden hangisi gemiden can salına geçişten sonra ikinci öncelikli yapılacak hususlardan değildir?

Gündüz süresince deniz pili çıkartılır
Can salında hasar / delik kontrolü yapılır
Sal mevcudu kontrol edilir
Deniz tutma hapları dağıtılır
Can Salının içi kurulanır

3. Cankurtarma araçlarını denize indirmeye yarayan güverte üzerindeki donanım aşağıdakilerden hangisidir?

Kaloma
Bumba
Salya
Vinç
Matafora

4. Borda yüksekliği fazla olan gemilerden yolcuların ve personelin, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde can sallarına aktarılabilmesi için, şişirilebilir oluklu tahliye sistemleri geliştirilmiştir. Açık ve kapalı tip olarak geliştirilen bu sistemlerden; açık sistem olanlarından her biri ile dakikada kaç yolcu tahliye edilebilmektedir?

15-18 kişi
10-13 kişi
12-15 kişi
8-10 kişi
18-25 kişi

5. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun düşen doğru cevabı bulunuz. -Can salı tam yüklü olarak ……m/ s ‘den az olmayacak bir hızla denize çarptığında hasar görmeyecek ve en az …..kişilik kapasiteye sahip olacaktır.

3 – 6
3,5 – 4
3,5 – 5
3,5 – 6
3 – 8

6. Her bir personel için taksim edilecek su miktarında aşağıdaki faktörlerden hangisi göz önüne alınır?

Bir sahile ulaşmak için tahmin edilen zaman
Salda mevcut içme suyunun miktarı
Deniz suyunun filtre edilerek sağlanabilecek miktar
Yukarıdakilerin hepsi doğrudur
Yağmur yağma şansı

7. Kızaklı Mataforalı Can Filikasının indirilmesi sırasında mataforalı kolları arasında gerilen halat aşağıdakilerden hangisidir?

Vento
Matafora Halatı
Karanfil Halatı
Can Halatı
Trenti

8. Aşağıda boş bırakılan yere uygun düşen doğru cevabı bulunuz. -Can filikaları tam yüklü olarak, sakin suda …….knot’la seyreden bir gemiden denize indirilebilecek ve yedeklenebilecek mukavemette yapılacaktır.

4
5
6
7
8

9. Can Salı acil durum cihazlarından olan GMDSS su geçirmez, taşınabilir VHF telsiz cihazının pili kaç saat süre ile cihaza enerji sağlayabilmelidir?

1
3
5
6
8

10. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun düşen doğru cevabı bulunuz. -Can salı tam yüklü olarak ……m/ s ‘den az olmayacak bir hızla denize çarptığında hasar görmeyecek ve en az …..kişilik kapasiteye sahip olacaktır.

3 – 8
3,5 – 6
3,5 – 4
3,5 – 5
3 – 6

11. Filikada taşınmasına müsaade edilen insan sayısının ....... yetecek sayıda uygun ısı korumalı tulum bulunmalıdır. Boşluklara uygun doğru seçeneği işaretleyin.

% 5’ine
yüzde onuna
yüzde 15na
yüzde 20 sine
yüzde 25 ne