STCW Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Teknikleri Test 3

STCW Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Teknikleri eğitimini tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitime akabinde eğitim başarılı olmanız ardından

1.

STCW Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Teknikleri eğitimini tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitime akabinde eğitim başarılı olmanız ardından Can Kurtarma Araçları Kullanma Teknikleri sertifikasını kazanmaya hak kazanılır. Aşağıdaki testte 10 adet soru yer almaktadır, her soru için 5 cevap şıkkı bulunmakta ve sadece bir tanesi doğrudur. Deneme Sınavında başarılı sayılabilmesi için 10 sorudan 7 sini bilmeniz gerekir % 70 oranı ve zaman sınırı bulunmaması sitemize özeldir.

Can Kurtarma Araçlarını Kullanmada Yeterlilik Tanımı; Gemideki toplu can kurtarma araçları ve özellikleri; bu araçlara güvenli binileceği ve araçların denize indirilmeleri, kurtarma yardımını beklemeye hazırlık konularının verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliliği Testleri için Buraya Tıklayınız

2. Serbest düşmeli can kurtarma filikasının, bulunduğu geminin aşağıdaki hangi uygunsuz meyil ve trim koşullarında düşürülebilmesi imkan dahilinde olmalıdır?

20° meyil, 20° trim
25° meyil, 15° trim
20° meyil, 10° trim
10° meyil, 20° trim
10° meyil, 10° trim

3. Can kurtarma araçları, hangi hava sıcaklıkları arasında normal çalışma koşullarını sürdürebilmelidir?

-15°C - +40°C arasında
-1°C - +30° arasında
0°C - +30° arasında
-1°C - +30°C arasında
-1°C - +30°C arasında

4. Şişme Can Salı, denizde, +18 ila +20 C derecede, kaç dakikada şişebilmelidir?

1 dk.
2 dk.
3 dk.
4 dk.
5 dk.

5. SOLAS/A Pack ve SOLAS/B Pack’de aşağıda belirtilen hangi konu işlenmiştir?

Acil durumlar
Acil Konum Yer Göstericisi Cihazının test usulleri
Payroteknik malzemenin acil durumlarda kullanılması usulleri
Can sallarındaki malzeme kitlerinin (echize paketi) sınıflanması
Can kurtarma Araçlarını Suya İndirilmesi

6. Aşağıdakilerden hangisi Şişirilebilir Can Salının Denize Atılması İşlemleri esnasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?

EPIRB cihazı 1 metre yüksekliğe monte edilir.
Can salı deniz bağı kuşağı kurtarma maçası el ile açılır
Can salı yanlarından tutularak denize atılır
Parima halatı can salının tüpü patlayıncaya kadar çekilir
Can salı parima halatı bir mapaya sıkıca bağlanır

7. Ticari gemilerde can sallarının taşıma kapasitesi en az kaç kişi olmalıdır?

3
5
6
12
15

8. Gemi terk edildikten sonra Kaptan filikasının yanına giden can kurtarma araçları nereye gider?

Her bir filika amirinin kararına göre hareket eder,
Toplanma mevkiinde beklenir,
Hep beraber batan gemiden 10 mil uzağa,
Kurtarma merkezi tarafından bildirilen mevkiye
Hep beraber en yakın karaya

9. Can sallarında paraşütlü işaret fişeği neden rüzgar altından atılır?

Daha iyi görünmesi için
Rüzgarın etkisiyle can salına düşmemesi için
Yerimizi daha doğru belirtmesi için
Atan şahsın denize düşmemesi için
Hiçbiri

10. SOLAS’a göre özellikle yolcu gemilerinde, personelin, gemi terki için kullanılan,’’RDY’’ Teçhizatı aşağıdakilerden hangisidir?

Dalga önleyici bariyer
Şişme can Salı
Şişme kızak ve oluk sistemi
Katı can Salı
Acil personel terk ağ sapan

11. Aşağıdakilerden hangisi Şişirilebilir Can Salının Denize Atılması İşlemleri esnasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?

EPIRB cihazı 1 metre yüksekliğe monte edilir.
Can salı deniz bağı kuşağı kurtarma maçası el ile açılır
Can salı yanlarından tutularak denize atılır
Parima halatı can salının tüpü patlayıncaya kadar çekilir.
Can salı parima halatı bir mapaya sıkıca bağlanır