STCW Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Teknikleri 2. Test

STCW Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Teknikleri eğitimini tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitime akabinde eğitim başarılı olmanız ardından Can Kurtarma Araçları Kullanma Teknikleri sertifikası

1.

STCW Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Teknikleri eğitimini tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitime akabinde eğitim başarılı olmanız ardından Can Kurtarma Araçları Kullanma Teknikleri sertifikasını kazanmaya hak kazanılır. Aşağıdaki testte 10 adet soru yer almaktadır, her soru için 5 cevap şıkkı bulunmakta ve sadece bir tanesi doğrudur. Deneme Sınavında başarılı sayılabilmesi için 10 sorudan 7 sini bilmeniz gerekir % 70 oranı ve zaman sınırı bulunmaması sitemize özeldir.

Can Kurtarma Araçlarını Kullanmada Yeterlilik Tanımı; Gemideki toplu can kurtarma araçları ve özellikleri; bu araçlara güvenli binileceği ve araçların denize indirilmeleri, kurtarma yardımını beklemeye hazırlık konularının verildiği öğrenme materyalidir.

Daha fazla Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliliği Testleri için Buraya Tıklayınız

2. Can salları her gemi için birinci derecede can kurtarma maksadı ile kullanılan motorsuz yüzer araçlardır.

DOĞRU
YANLIŞ

3. Gemilerde kullanılan toplu can kurtarma araçları filikalar, sallar ve kurtarma botlarıdır

Doğru
Yanlış

4. Genel olarak can filikalarını dalgalar can sallarını ise rüzgâr alabora eder.

Doğru
Yanlış

5. Kızaklı mataforalı filikada fren koluna kumanda edilerek filikanın yer çekimi gücü ile mayna edilmesi sağlanır

DOĞRU
YANLIŞ

6. Zayıf halat açık hava şartlarında vasfını kaybettiğinden gemi batarken tüpü patlatamadan koparsa sal batar.

DOĞRU
YANLIŞ

7. Filika; acil durumlarda geminin terk edilebilmesi maksadı ile kullanılan küçük, güvertesiz motorla yürütülen araçtır.

DOĞRU
YANLIŞ

8. Kavrama ile onarım kavramanın alt parçasının yırtık veya delikten içeri geçirilerek kavramanın sıkılması ile yapılır.

DOĞRU
YANLIŞ

9. Sart ve radar reflektörünü araçta bir yere dikme imkânı yoksa bir salvoya bağlanarak denize salınabilir.

DOĞRU
YANLIŞ

10. Can sallarını şişirmek için zehirli veya yanıcı olmayan ve genişleme oranı havadan daha fazla olan CO2 kullanılır.

DOĞRU
YANLIŞ

11. Can kurtarma aracında amir dümeni kullanan kişidir.

Doğru
Yanlış