Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Teknikleri Doğru-Yanlış Testi

STCW Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Teknikleri eğitimini tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir.

1.

STCW Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Teknikleri eğitimini tüm gemi adamlarının alması gereken bir eğitimdir. Eğitime akabinde eğitim başarılı olmanız ardından Can Kurtarma Araçları Kullanma Teknikleri sertifikasını kazanmaya hak kazanılır. 

Sorular deneme amaçlı olup 2 şık bulunmakta cevap olara doğru ve yanlış bulunur. 

Daha fazla Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliliği Testleri için Buraya Tıklayınız

2. Alabora olan can sallarının kendi kendilerine veya görevlilerce doğrultulması hemen hemen imkânsızdır.

DOĞRU
YANLIŞ

3. Filikanın indirilirken tek kol üzerinde askıda kalmaması için filika iyi bir zamanlama ile dalga tepesine oturtulur.

DOĞRU
YANLIŞ

4. Büyük yolcu gemilerinde çok sayıdaki yolcuyu can sallarına indirmek için çarmıhlar kullanılır.

DOĞRU
YANLIŞ

5. Kapalı can filikaları üstü tamamen kapalı, güvertesiz, kendi kendine doğrulabilen, motorlu can filikaları dır.

DOĞRU
YANLIŞ

6. Güvertede şişirilen can sallarında diğerlerine göre fazladan bir askı mapası ile iki bağlama pariması vardır.

DOĞRU
YANLIŞ

7. Açık can filikaları geminin kıç tarafından serbest düşürmeli olarak denize indirilebilir.

DOĞRU
YANLIŞ

8. Sağlıklı araç personeli sırasıyla durumlarına ve hava şartlarına göre kısa süreli gözcülük görevini yürütür.

DOĞRU
YANLIŞ

9. Can salındaki basıncın normalin 5 katını aşması hâlinde, fazlalık gazı basınç kaçırma valflerinden kaçar.

DOĞRU
YANLIŞ

10. Can kurtarma araçlarına binmek araç amirinin veya onun olmaması hâlinde amir yardımcısının denetiminde olur.

Doğru
Yanlış

11. Gemi batarken oluşan girdabın gücü geminin tonajına, boş hacmine, batış hızına ve batış şekline göre değişir.

DOĞRU
YANLIŞ